Politiekids in West: voor een veilige en leefbare wijk

28 april 2021

SVEN opbouwwerk in samenwerking met CBS de Koning en OBS de Pathmosschool, de jeugdagenten Politie West, Alifa en Sportaal lanceren binnenkort  de pilot Politiekids. 

Sportaal, Alifa, SVEN, Politie Enschede West, CBS de Koning en OBS de Pathmosschool werken samen om kinderen die wonen in de wijken Stevenfenne of Pathmos, op te leiden tot echte Politiekids. De Politiekids worden onderverdeeld in twee groepen:

  1. Alpha: 7 tot en met 9 jaar
  2. Bravo: 9 tot en met 11 jaar

Dat is wat de politie kids gaan doen

Samen met de politie  gaan ze op pad. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van snelheidscontroles. Ook gaan ze op bezoek bij het cellencomplex of spreken ze mensen aan omdat ze bijvoorbeeld afval op straat gooien. 

Kinderen krijgen een training

Om een goede politie kid te worden, starten de kids met een training. Daarin gaan ze aan de slag met thema’s zoals samenwerken, gezonde leefstijl en fysieke weerbaarheid. Zo ontwikkelen ze vaardigheden en kennis waardoor ze zelfverzekerder worden. Ze gaan de politie helpen met 6 politieacties in de wijk of samen met de politie op pad, om te leren wat politiewerk inhoudt. Er is een afwisselend programma opgesteld. Elke dinsdagmiddag wordt gewerkt aan een ander talent: 

  • Sterk in de groep
  • Stevig in je schoenen
  • Op pad met de politie
  • Snel met je lichaam

Het programma duurt tot eind december 2021. Op dinsdag 14 december krijgen de kinderen een examenopdracht waar ze laten zien wat ze allemaal geleerd hebben.  Op dinsdag 21 december vindt de diplomauitreiking plaats op het stadshuis.

Informatiebijeenkomsten

De politie legt op woensdag 19 mei uitleg op de twee basisscholen uit hoe de politiekids bij een aantal taken kunnen helpen. Kinderen die interesse hebben kunnen zich voor het project opgeven. Daarna komt er een digitale ouderavond waarin ouders/verzorgers gevraagd wordt of ze het goed vinden dat hun kinderen aan het project deelnemen. Ook krijgen ouders/verzorgen de vraag of ze zelf ook willen helpen met een aantal activiteiten.

Ouders/verzorgers van kinderen die meedoen draaien alemaal een keer mee in het project politiekids. Bijvoorbeeld bij de beëdiging of diplomering of bij een politieactie meespelen als figurant. Er zijn allerlei mogelijkheden. Betrokkenheid van ouders/verzorgers is belangrijk, maar het is ook leuk. 

Startbijeenkomst

De officiële aftrap vindt plaats na de zomervakantie. De eerste startbijeenkomst is gepland op dinsdagmiddag 24 augustus. Op 31 augustus worden de Politiekids officieel beëindigd op het stadshuis.

Meer informatie

Het project politiekids is mogelijk gemaakt door VSBFONDS, SDM, de Facilicom Foundation, Wijkbudget Stadsveld, Stadsdeelmanagement Enschede West en SVEN. Meer informatie over het project is telefonisch of e-mail te verkrijgen via Sigrid Binksma, opbouwwerker SVEN. 

e-mail:

sbinksma@incluzio.nl

telefoonnummer:

06 15093370