Prachtig resultaat van de Doen! Beurs

Doen Beurs
20 februari 2019

Op 7 februari werd voor de inwoners van de wijken Boswinkel, Pathmos, Ruwenbos, Stadsveld en ’t Zwering en de dorpen Boekelo en Goorseveld, de Doen!Beurs gehouden.

banner van de Doen!BeursDe beurs heeft tot doel mensen weer actief te laten bijdragen in de samenleving. Dat kan zijn door scholing, meedoen, vrijwilligerswerk of betaald werk. Ruim zeshonderd mensen werden  per brief uitgenodigd. Ruim vierhonderd mensen tekenden zich ergens voor in. Een fraai resultaat!

Hotel van der Valk was voor deze Doen! Beurs ingericht met 26 stands van diverse organisaties,  wijkraden, sportverenigingen en werkgevers. Bezoekers konden zich bij de stands laten informeren over de activiteiten van de organisaties en afwegen of dit past bij hun eigen vermogen en talenten.

Projectleider Raymond Schurink:”De kracht van de Doen! Beurs is dat mensen zelf kunnen kiezen. Voorheen werden mensen ergens naartoe verwezen. Als je dat niet kunt of je vindt het niet leuk, dan is er geen motivatie. Die is groter als je zelf uit een groot aanbod kunt kiezen en zelf stappen kunt maken richting (betaald) werk”. De vierhonderd mensen die geweest zijn en binnenkort iets gaan ondernemen doen nieuwe ervaringen op. Iets doen en ergens bij horen wordt door veel mensen belangrijk gevonden als het gaat om ervaren van geluk.

Participatiewet

De gemeente geeft met de Doen! Beurs een invulling van de Participatiewet. Die zegt dat mensen die langdurig in de bijstand zitten iets moeten bijdragen aan de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of een traject gericht op eigen ontwikkeling. Voorafgaand aan de beurs worden deelnemers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de regels binnen participatiewet. Deze bijeenkomst werd tijdens de Doen!Beurs in West door 100 belangstellenden vrijwillig bezocht. De Doen! Beurs zelf is verplicht. Wie een brief ontvangt moet komen en is verplicht bij een organisatie in te tekenen. De mensen die niet zijn gekomen krijgen een laatste oproep en kunnen zich alsnog inschrijven bij een organisatie. Mensen die niet willen krijgen een sanctie. Dat kan betekenen dat de uitkering verlaagd wordt.

Het komende jaar worden in elk stadsdeel Doen! Beurzen georganiseerd. De eerstvolgende is op 14 maart in stadsdeel Zuid. Mensen die geen brief ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn om iets te doen bij een organisatie in de eigen buurt, zijn van harte welkom.