Vrachtwagens veilig door Stadsveld

Vrachtwagens mogen in het Stadsveld niet meer op alle wegen rijden.

Bij het bevoorraden van supermarkten, en bij het laden en lossen, zijn ze vanwege de verkeersveiligheid voortaan aangewezen op specifieke routes.

Lantaarnpalen worden voorzien van rode (verboden voor vrachtverkeer) of blauwe (vrachtverkeer toegestaan) stickers. Wethouder Patrick Welman geeft op 10 maart het startschot van deze actie, door de eerste sticker te plakken.

Meldpunt vrachtverkeer voor bewoners

De wijkraad Stadsveld monitort een half jaar lang om te zien of de vrachtwagens zich aan de aangegeven routes houden. Daarvoor is ook uw hulp nodig!

Als u merkt dat een vrachtwagen niet op de aangegeven route rijdt, dan kunt u dit melden op de website van de wijkraad Stadsveld: www.wijkraadstadsveld.nl. De Wijkraad neemt dan contact op met de betreffende supermarkt.

Supermarkten werken mee

Al begin 2014 is het plan van de gemeente vastgesteld ten aanzien van de routes van het vrachtverkeer. Dit plan is besproken met alle bedrijven, die aangaven deze maatregelen te ondersteunen.