Nieuws uit West

Tegels eruit, groen erin

Onlangs werd het vergroeningsproject aan de Nicolaas Maesstraat en de Adriaen Brouwerstraat in de wijk Stadsveld afgerond.