Oogstplein en omgeving

De openbare ruimtes van de J.H.W. Robersstraat, Boterstraat, Sikkelstraat en Oogstplein zijn toe aan vernieuwing. Door de jaren heen is met name het Oogstplein erg versteend en heeft het een parkeerfunctie gekregen. De oude rioleringen en wegen zijn daar alleen niet op ingericht. Dit veroorzaakt de nodige wateroverlast bij hevige regen, juist droogte bij extreme hitte, rijsporen in het wegdek en slijtageplekken. Het project Oogstplein pakt deze problemen aan en zorgt voor een nieuwe en moderne uitstraling. Tegelijkertijd wordt de omgeving aangepast aan het toekomstige klimaat door bijvoorbeeld meer bomen en groen. Door deze aanpassingen zal het wateroverlast afnemen en vermindert het extreme hittegevoel en droogte tijdens warme zomermaanden. 

Planning

Op maandag 19 april zullen de werkzaamheden van start gaan. In totaal zullen de werkzaamheden om en nabij acht maanden in beslag nemen. De verschillende werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Bekijk hier de planning en fasering.

Uitleg over de werkzaamheden

Ondergronds

In de oude situatie ligt een deel verouderde riolering. Deze rioolbuizen zijn niet geschikt voor de hoeveelheid water wat moet worden afgevoerd. Daarom wordt er in het gehele projectgebied een drainage transportriool aangelegd. Dit riool zorgt ervoor dat grondwater wordt afgevoerd en vermindert wateroverlast. 

Omdat de bestaande riolering kort na de oorlog is aangelegd, is het niet uit te sluiten dat er in de voegen van de buizen asbest is verwerkt. Tijdens de werkzaamheden zullen er specialisten aanwezig zijn om de buizen te controleren. Voor onze maar ook uw veiligheid wordt er daarom in beveiligde pakken gewerkt. Schrik hier niet van, dit is enkel een voorzorgsmaatregelen. 

Vanwege deze reconstructiewerkzaamheden moeten er ook kabels en leidingen worden verlegd. Ook worden kabels en leidingen vervangen vanwege ouderdom of slechte staat. Deze werkzaamheden vinden allemaal tegelijkertijd plaats. 

Bovengronds

De openbare ruimte de J.H.W. Robersstraat, Boterstraat, Sikkelstraat en Oogstplein worden in een compleet nieuw jasje gestoken wat beter past bij het karakter van de buurt en beter gebruik maakt van de ruimte. Het huidige terrein is versleten en toe aan nieuw asfalt, andere verhardingselementen en meer groen. De straten worden daarom opnieuw aangelegd en de trottoirs krijgen nieuwe tegels. Hierbij wordt er rekening gehouden met veiligheid in de vorm van meerdere verkeersdrempels om snelrijders te voorkomen. Ook worden in het gehele gebied nieuwe parkeerplaatsen aangebracht. Door de slimme herindeling kunnen er 42 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Mindervalide vergunninghouders behouden hun parkeerplek op nagenoeg dezelfde locatie. Het toevoegen van meerdere parkeerplaatsen gaat zeker niet ten koste van het groen op straat. De toekomstige inrichting is door de groene aankleding aansprekend. Er worden nieuwe bomen, struiken, vaste planten, bloemen en gazon aangelegd. Het groen is niet alleen aantrekkelijk, maar ook geschikt om hemelwater via verlaging (wadi’s) op te vangen en weg te laten zakken. Dit voorkomt wateroverlast bij hevige regenval. 

Informatievideo 

Het ontwerp

Bekijk hier het ontwerp (klik op de afbeelding voor PDF).

link naar grote tekening

Praktische informatie:

  • De werkzaamheden zullen tussen 07.00 uur en 18.00 uur plaatsvinden om zoveel mogelijk overlast te voorkomen
  • Stofvorming wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Helaas kunnen we dit niet altijd helemaal voorkomen.
  • Gedurende de werkzaamheden wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van uw straat of woning door middel van huis aan huis brieven en aanvullende informatie op de website

Contactgegevens

Voor vragen over het legen van de minicontainers kunt u contact opnemen met Twente Milieu via (0900) 852 01 11. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider Rob Hegeman via oogstplein@enschede.nl en op 06-48130509, of met de projectmedewerker Ronny Derkzen op 06- 51 55 22 09.

Klimaatadaptatie

Het aanleggen van wadi’s en verbeterde riolering zijn vormen van klimaat adaptieve maatregelen. Het klimaat verandert, maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat we de overlast daarvan zoveel mogelijk beperken. Door meer groen wordt water beter opgevangen en is er minder last van extreme hitte in de zomer. 

Als inwoner van Enschede kun je ook een steentje bijdragen. Wilt u graag meer informatie over klimaatadaptie? Of wilt u graag weten wat u zelf kunt doen om wateroverlast, hittestress of droogte in huis en tuin aan te pakken? Bekijk wat u kunt doen.