Plannen & projecten west

Stadsbeek

Wat is er al gebeurd?

In de wijken Pathmos en Stadsveld is sprake van overlast door hoog grondwater en van overlast bij hevige regenval. Om een goed beeld te krijgen van de problemen, heeft de gemeente Enschede vorig jaar een enquête gehouden, 75 huisbezoeken afgelegd en een grondboring uitgevoerd. Tijdens drie bijeenkomsten in februari werd informatie over het project Stadsbeek gegeven. 

Wat gaan we doen?

Dit project bestaat uit onderstaande drie maatregelen om de waterproblemen in één keer goed aan te pakken:

  • we leggen drainageleidingen aan om de grondwaterstand te verlagen
  • we leggen een beek aan, die het regenwater en drainagewater afvoert
  • we zorgen voor bergingsplekken waar het regenwater langer wordt vastgehouden.

De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

Voor meer informatie, bekijk de verschenen nieuwsbrieven:

De beek wordt weer aangelegd zoals hij vroeger ook ongeveer liep.

Planning

Na de zomervakantie 2015 leggen we het hele plan voor aan de gemeenteraad. Daarna kunnen we beginnen met de uitvoering. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we nog voor het eind van het jaar beginnen met de aanleg van de beek.

Het totale project zal in fases worden uitgevoerd en ongeveer vijf jaar in beslag nemen. We proberen uw wijk in die periode zo goed mogelijk bereikbaar te houden

Heeft u vragen over het project Stadsbeek?

Neemt u dan contact op met Leefomgeving, telefoon 053 481 76 00. Of stuur een mail naar Leefomgeving@enschede.nl met uw naam, adres en de vermelding ‘Stadsbeek’.