Haaksbergerstraat onderhoud (buiten de singels)

Update 1 mei 2019: Alsnog de coating voor de fietsstroken vanaf 20 mei

We gaan maandag 20 mei een nieuwe poging doen om de coating voor de fietsstroken aan te brengen. Vanwege de veiligheid van de wegwerkers wordt de weg van 20 mei tot en met 24 mei afgesloten. We begrijpen dat dit weer overlast geeft en we hopen op uw medewerking en begrip.

Zoals in de update van 7 november 2018 is aangegeven, kon die coating eind vorig jaar niet meer worden aangebracht. Dit kwam omdat de coating niet zou hechten aan het natte wegdek. Na overleg met de aannemer en na een lastige afstemming met andere projecten, wegopbrekingen en de daarbij behorende omleidingen, zijn we er nu weer klaar voor.

Update 7 december 2018:  Uitrit van de Europalaan op de Haaksbergerstraat wordt verlaagd

Hoewel de uitrit van de Europalaan op de Haaksbergerstraat is aangelegd conform de landelijke richtlijnen, blijkt in de praktijk dat veel auto’s toch met de voorspoiler of met de trekhaak de grond raken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat heeft ook geleid tot veel klachten en opmerkingen. Daarom wordt in de week van 10 tot 14 december 2018 deze uitweg verlaagd. Tijdens de uitvoering zullen we proberen de overlast voor het verkeer zo klein mogelijk te houden.

Update 7 november 2018: rode coating fietsstrook wordt uitgesteld tot komende voorjaar

De werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat zijn vrijwel geheel afgerond. Hier en daar moet nog iets worden opgeruimd of ingezaaid. Het bushokje moet ook nog op de juiste plaats worden gezet, er komt nog een stukje voetpad, en de rode fietsstroken moeten nog worden aangebracht. De weg zelf is gereed en het verkeer rijdt er weer over heen.

Naar verwachting zijn de meeste resterende werkzaamheden voor 24 november gereed. Dat geldt niet voor de rode fietsstrook. Het aanbrengen van deze coating is zeer gevoelig voor vocht. De aannemer heeft geprobeerd het wegdek met verwarmde lucht droog te maken, maar het asfalt bevat zoveel vocht dat dit niet mogelijk blijkt. Daarom hebben we moeten besluiten het aanbrengen van de rode coating uit te stellen tot het komende voorjaar. Vanwege de veiligheid van de werknemers van de aannemer zullen we dan de weg weer tijdelijk moeten afzetten. Deze afzetting zal dan 1 a 2 dagen duren. Zoals gebruikelijk zullen we deze afzetting publiceren in de krant en krijgen de direct aanwonende een informatie brief

Update 5 oktober 2018: Start fase 2

Het eerste deel van het werk zal op 9 november 2018 worden afgerond. De aannemer gaat dan op 10 november beginnen aan fase 2. Deze fase loopt vanaf de Brusselstraat tot aan de singels. Ook in deze fase zal het asfalt worden vervangen. En ook hier betekent dit dat het dit deel zal worden afgesloten voor al het verkeer. Bewoners langs dit wegvak hebben van de aannemer dePDF brief met meer informatie ontvangen. De omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer worden niet gewijzigd.

Algemene informatie

Het asfalt op een deel van de Haaksbergerstraat is “versleten”. Daarom start op 10 september de Oldenzaals aannemer Twentse Weg- en Waterbouw BV met het vervangen van het asfalt.

Het gaat om het deel vanaf de rotonde tot aan de singels. De werkzaamheden duren tot medio november. Het auto- en fietsverkeer stad-in en stad-uit zal worden omgeleid.

Deze omleidingen zijn met borden aangegeven.

Het oversteken van de Haaksbergerstraat zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet altijd overal mogelijk zijn. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in 2 fases uitgevoerd.

  1. De eerste fase is het deel vanaf de rotonde tot en met de Frederikastraat/Brusselstraat. Dit deel is vanaf 10 september gedurende ca 4 weken niet oversteekbaar PDFzie tekening fase 1 Het eerste deel van het werk zal op 9 november 2018 worden afgerond.
  2. Daarna zal fase 2 (Frederikastraat/Brusselstraat tot aan de singels), ook gedurende ca 4 weken, niet oversteekbaar zijn PDFzie tekening fase 2. De aannemer begint op 10 november aan fase 2. Deze fase loopt vanaf de Brusselstraat tot aan de singels. Ook in deze fase zal het asfalt worden vervangen. En ook hier betekent dit dat het dit deel zal worden afgesloten voor al het verkeer. Bewoners langs dit wegvak hebben van de aannemer PDF801829 - bewonersbrief fase 2 RB.pdf801829 - bewonersbrief fase 2 RB.pdf801829 - bewonersbrief fase 2 RB.pdf801829 - bewonersbrief fase 2 RB.pdf801829 - bewonersbrief fase 2 RB.pdf801829 - bewonersbrief fase 2 RB.pdf met meer informatie ontvangen. De omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer worden niet gewijzigd.

De woningen, bedrijven, kerken en scholen langs de Haaksbergerstraat zullen gedurende deze periode wellicht enige overlast ondervinden wat betreft de bereikbaarheid, maar zijn wel altijd via de trottoirs (en dus te voet) te bereiken. Met de brandweer en ambulance zijn goede afspraken gemaakt zodat zij, indien nodig, altijd bij de panden kunnen komen.