Stadsbeek

Foto Elferinksweg met bruggetjes te zien

Met de Stadsbeek pakken we wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld aan. Tegelijkertijd is de omgeving van de beek aangepast aan het toekomstige klimaat. Zo verminderen we het gevoel van extreme hitte op warme dagen, door bijvoorbeeld meer bomen en planten in de straat. Met deze Enschedese klimaataanpak houden we de stad een fijne plek om te leven, nu en in de toekomst. De gemeente Enschede werkt in dit project samen met waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, de woningcorporaties en bewoners.

De Stadsbeek is klaar

In de afgelopen jaren is de Stadsbeek aangelegd in de Bruggertstraat, Rembrandtlaan en B.W. ter Kuilestraat. In 2020 en 2021 werd de beek aangelegd in de Elferinksweg. De werkzaamheden zijn afgerond en de beek is klaar. Mooi om de nieuwe straat met beek en bruggetjes te zien! Van de werkzaamheden in de Elferinksweg maakten wij een timelapsevideo. In deze video ziet u alle werkzaamheden in sneltreinvaart achter elkaar.

Ook het Pinkeltjesplein is heel anders geworden en het schoolplein van basisschool Het Stadsveld is vergroend. Daar gaan groen, spelen en afvoeren van water nu hand in hand. De leerlingen, kinderen uit de buurt en de leerkrachten zijn er erg blij mee.

Bekijk de video van 1Twente van de officiële opening van de Stadsbeek op 6 oktober 2021. 

Onderhoud Stadsbeek

Vanaf nu is het belangrijk om de Stadsbeek én de omgeving van de beek goed te onderhouden.

Hoe vaak en wanneer onderhoud wordt uitgevoerd

Voor heel Enschede zijn afspraken gemaakt over hoe vaak en op welke momenten onderhoud wordt uitgevoerd. Deze afspraken gelden ook voor de Stadsbeek en de omgeving van de beek. Dit betekent dat wij de beek op de volgende momenten onderhouden: 

  • De schuine helling van de beek wordt één keer per jaar gemaaid. Dat doen we in het voorjaar waardoor de oevers de rest van het jaar zijn begroeid met oeverbeplanting
  • Het gras tussen de schuine helling en de straat wordt zes keer per jaar gemaaid
  • Voor de plekken met veel grasoppervlak (bijvoorbeeld bij het Pinkeltjesplein en aan de Bruggertstraat) mag het gras maximaal zeven centimeter hoog  zijn. Als het gras hoger staat, dan wordt er gemaaid. 
  • De onderdoorgangen en roosters in de beek worden vier keer per jaar geïnspecteerd en schoongemaakt. Na een hele hevige regenbui wordt er een extra inspectieronde gedaan. Zo zorgen we ervoor dat de beek goed blijft doorstromen.
  • Zwerfvuil wordt regelmatig verwijderd uit de beek. Hoe vaak dat wordt gedaan, hangt af van hoeveel vuil er in en rond de beek ligt. Hiervoor zijn afspraken gemaakt voor heel Enschede. Voor de Stadsbeek geldt niveau basis. Dit betekent dat er wel wat vuil in de beek mag liggen. Vindt u dat er te veel vuil in en rond de beek ligt? Neem dan contact met ons op. 

Verder met werkzaamheden in de Tweede Emmastraat

Op dit moment is het bouwteam (gemeente Enschede en Dura Vermeer) aan het werk in de Tweede Emmastraat. Het gedeelte van de Tweede Emmastraat tussen de Poolmansweg en Pathmossingel krijgt een nieuwe inrichting, zodat de uitstraling van de straat past bij de nieuwe Elferinksweg.

We gaan de beek in de Tweede Emmastraat nog niet aanleggen, omdat er te veel kabels en leidingen onder de grond liggen. Hierdoor is er nog geen ruimte om een beek aan te leggen. Wel maken we boven de grond alvast ruimte voor de beek. Ook leggen we een nieuw riool aan en sluiten deze aan op het nieuwe riool in de Elferinksweg. Voor het riool is het namelijk belangrijk dat we deze werkzaamheden nu uitvoeren en niet nog een aantal jaren wachten.

Ontwerp Tweede Emmastraat

Bekijk het ontwerp van de Tweede Emmastraat. 

PDFOntwerp tweede Emmastraat (pdf, 817 kB)

Planning

  Tweede Emmastraat vanaf de kruising met de Bloemendaalstraat tot de kruising met de Pathmossingel.
Start Maandag 23 augustus 2021
Verwacht einde Begin november 2021

Over vijf jaar wordt de Stadsbeek in de Tweede Emmastraat aangelegd

De komende vijf jaar gaan we samen met de beheerders van de moskee en bewoners van de Tweede Emmastraat in gesprek over een beek in de Tweede Emmastraat. De komende jaren krijgen de kabel- en leidingbedrijven de tijd om zich voor te bereiden op het verleggen van de kabels en leidingen. We verwachten dat we dan over vijf jaar alsnog een beek kunnen aanleggen in de Tweede Emmastraat.

Blijf op de hoogte met de BouwApp

Wilt u foto’s en video’s van de werkzaamheden zien? Vind u het leuk om wat meer uitleg over de werkzaamheden te krijgen? Of wilt u op een gemakkelijke manier vragen stellen? Download dan de BouwApp. De BouwApp is een app voor op uw smartphone.

Stap 1: Zoek naar ‘de BouwApp’ in de App Store of Google Play en installeer de app.
Stap 2: Open de BouwApp, klik op ‘Ontdek’ en zoek naar ‘Stadsbeek Elferinksweg’.
Stap 3: Klik op het project en dan op ‘volgen’.

Waarom de Stadsbeek

De wijken Stadsveld en Pathmos zijn de laagst gelegen delen van Enschede. Als het hard regent, stroomt regenwater vanuit de andere wijken hiernaartoe. Straatkolken kunnen het regenwater niet zo snel afvoeren en de riolering kan zoveel water in één keer niet goed verwerken. Hierdoor komen straten blank te staan en loopt het water soms zelfs de woningen binnen. Daarnaast hebben beide wijken last van hoge grondwaterstanden. Hierdoor ontstaat schade aan woningen.

Door de klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Daarom wordt de Stadsbeek aangelegd. Al het regenwater wat valt, voert de beek af. Daarnaast zijn er bergingsplekken voor regenwater aangelegd. Bij een extreme regenbui wordt het water hier tijdelijk in opgevangen. Ook zijn er in een aantal straten speciale leidingen aangelegd. Deze genoemde drainageleidingen voeren het overtollige grondwater af. De Stadsbeek, bergingsplekken en drainageleidingen pakken de wateroverlast aan.

De Stadsbeek is aangelegd in de Bruggertstraat, Rembrandtlaan, B.W. ter Kuilestraat en Elferinksweg. 

Contact

Heeft u vragen over het onderhoud van de Stadsbeek? Neem dan contact op met Stadsdeelbeheer, zij zorgen dat uw vraag wordt beantwoord. U neemt contact op door een melding te maken via Slim Melden Enschede of door te bellen naar 053 481 76 00.

Heeft u algemene vragen over de Stadsbeek? Neem dan contact op met Leefomgeving door telefoonnummer 053 481 76 00 te bellen, of door een mail te sturen naar naar leefomgeving@enschede.nl met uw naam, adres en de vermelding 'Stadsbeek'.

Meer informatie over de Stadsbeek?