Stadsbeek

Met de Stadsbeek pakken we wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld aan. Tegelijkertijd is de omgeving van de beek aangepast aan het toekomstige klimaat. Zo verminderen we het gevoel van extreme hitte op warme dagen, door bijvoorbeeld meer bomen en planten in de straat. Met deze Enschedese klimaataanpak houden we de stad een fijne plek om te leven, nu en in de toekomst. De gemeente Enschede werkt in dit project samen met waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, de woningcorporaties en bewoners.

De Stadsbeek is klaar

In de afgelopen jaren is de Stadsbeek aangelegd in de Bruggertstraat, Rembrandtlaan en B.W. ter Kuilestraat. In 2020 en 2021 werd de beek aangelegd in de Elferinksweg. De werkzaamheden zijn afgerond en de beek is klaar. Mooi om de nieuwe straat met beek en bruggetjes te zien! Van de werkzaamheden in de Elferinksweg maakten wij een timelapsevideo. In deze video ziet u alle werkzaamheden in sneltreinvaart achter elkaar.

Ook het Pinkeltjesplein is heel anders geworden en het schoolplein van basisschool Het Stadsveld is vergroend. Daar gaan groen, spelen en afvoeren van water nu hand in hand. De leerlingen, kinderen uit de buurt en de leerkrachten zijn er erg blij mee.

Verder met werkzaamheden in de Tweede Emmastraat

Na de zomervakantie gaat het bouwteam, dat ook aan het werk was in de Elferinksweg, verder met de werkzaamheden in de Tweede Emmastraat. Het gedeelte van de Tweede Emmastraat tussen de Poolmansweg en Pathmossingel krijgt een nieuwe inrichting, zodat de uitstraling van de straat past bij de nieuwe Elferinksweg.

We gaan de beek in de Tweede Emmastraat nog niet aanleggen, omdat er te veel kabels en leidingen onder de grond liggen. Hierdoor is er nog geen ruimte om een beek aan te leggen. Wel maken we boven de grond alvast ruimte voor de beek. Ook leggen we een nieuw riool aan en sluiten deze aan op het nieuwe riool in de Elferinksweg. Voor het riool is het namelijk belangrijk dat we deze werkzaamheden nu uitvoeren en niet nog een aantal jaren wachten.

Ontwerp Tweede Emmastraat

Bekijk hieronder het ontwerp van de Tweede Emmastraat. 

PDFOntwerp Tweede Emmastraat.pdf

Planning

Deel 1 Vanaf de kruising Elferinksweg - Poolmansweg tot en met de kruising Tweede Emmastraat - Bloemendaalstraat.
Start Begin mei 2021
Verwacht einde Vrijdag 16 juli 2021
Vervolg Tweede Emmastraat vanaf de kruising met de Bloemendaalstraat tot de kruising met de Pathmossingel.
Start Maandag 23 augustus 2021
Verwacht einde Begin november 2021

Over vijf jaar wordt de Stadsbeek in de Tweede Emmastraat aangelegd

De komende vijf jaar gaan we samen met de beheerders van de moskee en bewoners van de Tweede Emmastraat in gesprek over de Stadsbeek in de Tweede Emmastraat. Samen denken we na over de inrichting rond de moskee en de Stadsbeek. De komende jaren krijgen de kabel- en leidingbedrijven de tijd om zich voor te bereiden op het verleggen van de kabels en leidingen. We verwachten dat we dan over vijf jaar alsnog de Stadsbeek kunnen aanleggen in de Tweede Emmastraat.

Blijf op de hoogte met de BouwApp

Wilt u foto’s en video’s van de werkzaamheden zien? Vind u het leuk om wat meer uitleg over de werkzaamheden te krijgen? Of wilt u op een gemakkelijke manier vragen stellen? Download dan de BouwApp. De BouwApp is een app voor op uw smartphone.

Stap 1: Zoek naar ‘de BouwApp’ in de App Store of Google Play en installeer de app.
Stap 2: Open de BouwApp, klik op ‘Ontdek’ en zoek naar ‘Stadsbeek Elferinksweg’.
Stap 3: Klik op het project en dan op ‘volgen’.

Waarom de Stadsbeek

De wijken Stadsveld en Pathmos zijn de laagst gelegen delen van Enschede. Als het hard regent, stroomt regenwater vanuit de andere wijken hiernaartoe. Straatkolken kunnen het regenwater niet zo snel afvoeren en de riolering kan zoveel water in één keer niet goed verwerken. Hierdoor komen straten blank te staan en loopt het water soms zelfs de woningen binnen. Daarnaast hebben beide wijken last van hoge grondwaterstanden. Hierdoor ontstaat schade aan woningen.

Door de klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Daarom wordt de Stadsbeek aangelegd. Al het regenwater wat valt, voert de beek af. Daarnaast zijn er bergingsplekken voor regenwater aangelegd. Bij een extreme regenbui wordt het water hier tijdelijk in opgevangen. Ook zijn er in een aantal straten speciale leidingen aangelegd. Deze genoemde drainageleidingen voeren het overtollige grondwater af. De Stadsbeek, bergingsplekken en drainageleidingen pakken de wateroverlast aan.

De Stadsbeek is aangelegd in de Bruggertstraat, Rembrandtlaan, B.W. ter Kuilestraat en Elferinksweg. 

Heeft u vragen over het project Stadsbeek?

Neemt u dan contact op met Leefomgeving, telefoon 053 481 76 00. Of stuur een mail naar leefomgeving@enschede.nl(link stuurt een e-mail) met uw naam, adres en de vermelding 'Stadsbeek'. 

Meer informatie over de Stadsbeek?