Tuinbouwstraat, Remorsstraat en P. van Hoekstraat

De openbare ruimtes van de Tuinbouwstraat, Remonsstraat en Doctor P. van Hoekstraat zijn toe aan vernieuwing. Door de jaren heen zijn er hevige slijtage sporen in het wegdek ontstaan wat op termijn gevaarlijke situaties kan opleveren. Ook is de oude riolering niet langer geschikt om de hoeveelheid hemelwater af te voeren wat leidt tot volgelopen straten bij hevige regen. De werkzaamheden zullen deze problemen oplossen en tegelijkertijd zorgen voor een nieuwe en moderne uitstraling.

Planning

Naar verwachting gaan de werkzaamheden in februari 2022 van start. In totaal nemen de werkzaamheden ongeveer drie maanden in beslag. Door extreem weer of onverwachte situaties kunnen de werkzaamheden mogelijk uitlopen. Wanneer er een gedetailleerde planning bekend is, wordt deze toegevoegd aan deze webpagina.

Uitleg werkzaamheden

Ondergrond

In de oude situatie ligt een deel verouderde riolering. Deze rioolbuizen zijn niet geschikt voor de hoeveelheid water wat moet worden afgevoerd. Daarom wordt er in het gehele projectgebied een drainage transportriool aangelegd. Dit riool zorgt ervoor dat grondwater wordt afgevoerd en vermindert wateroverlast.

Bovengronds

De openbare ruimte de Tuinbouwstraat, Remorsstraat en Doctor P. van Hoekstraat worden in een nieuw jasje gestoken. Het verouderde wegprofiel wordt in alle straten vervangen door gebakken klinkers. Voor de Dr. P. van Hoekstraat geldt dat de huidige drempelplateaus weer terugkomen en het eerder gerenoveerde gedeelte, aan de Landbouwstraat en Nijkampstraat, wordt doorgetrokken. De beplantingsbakken die enkele jaren geleden zijn ingericht blijven in de nieuwe situatie hetzelfde.

Aan de zuidzijde van de Tuinbouwstraat worden langparkeervakken aangebracht zodat er niet meer op straat geparkeerd hoeft te worden. Door het toevoegen van deze parkeervakken zal de weg wel lichtelijk opschuiven omdat er ruimte vrijgemaakt moet worden. Daarnaast wordt er een drempelplateau toegevoegd op de kruising met de Hennepstraat en Remorsstraat. Om wat meer groen in het straatbeeld te brengen komen er vier bomen en beplantingsvakken bij. Dit zorgt niet alleen voor meer groen, maar ook voor meer verkoeling in de warme zomermaanden.

De Remorsstraat gaat weer groen uitzien: de groenvakken worden opgeknapt en opnieuw ingepland met vaste planten, siergrassen en heesters. Om de veiligheid in de straat te waarborgen, worden er drempels geplaatst.

Het ontwerp

Bekijk het ontwerp Tuinbouwstraat, Remorsstraat en P. van Hoekstraat

Online informatieavond

Vanwege corona hebben we de afgelopen tijd helaas geen fysieke informatieavonden kunnen organiseren. Omdat we graag de buurt betrokken houden, hebben we een online informatieavond georganiseerd op 25 mei en op 19 oktober 2021. Tijdens deze avonden zijn de plannen gepresenteerd en was er ruimte voor vragen.

Praktische informatie

  • De werkzaamheden zullen tussen 07.00 uur en 18.00 uur plaatsvinden om zoveel mogelijk overlast te voorkomen
  • Stofvorming wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Helaas kunnen we dit niet altijd helemaal voorkomen.
  • Gedurende de werkzaamheden wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van uw straat of woning door middel van huis aan huis brieven en aanvullende informatie op de website

Contactgegevens

Voor vragen over het legen van de minicontainers kunt u contact opnemen met Twente Milieu via (0900) 852 01 11. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jaap Batenburg via project_HRT@enschede.nl.

Klimaatadaptatie

Het aanleggen van wadi’s en verbeterde riolering zijn vormen van klimaat adaptieve maatregelen. Het klimaat verandert, maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat we de overlast daarvan zoveel mogelijk beperken. Door meer groen wordt water beter opgevangen en is er minder last van extreme hitte in de zomer.

Als inwoner van Enschede kun je ook een steentje bijdragen. Wilt u graag meer informatie over klimaatadaptie? Of wilt u graag weten wat u zelf kunt doen om wateroverlast, hittestress of droogte in huis en tuin aan te pakken? Kijk dan op enschede.nl/duurzaam053/klimaatatlas