Usseler Es West: nieuwe inrichting

De Bolling en Westkrans van de Usseler Es krijgen een nieuwe inrichting. Er komt meer ruimte voor groen, natuur  en duurzame landbouw. Wij nodigen de directe belanghebbenden uit om hierover in gesprek te gaan. Daarnaast kan iedereen zijn of haar mening geven over de inrichting door de vragenlijst in te vullen. Dat kan tot 27 mei. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten.

Geef uw mening over Usseler Es West

Inrichtingsplan Usseler Es West

De gemeenteraad wil voor de Usseler Es West een inrichting met ‘duurzame en natuur-inclusieve landbouw, groen en natuur’. Nu wil de gemeente met belanghebbenden in gesprek over hoe we dit kunnen bereiken. Wat de gemeente wil bespreken:

  • Hoe we het landschap inrichten om de cultuurhistorie en natuur te versterken
  • Welke mogelijkheden er zijn voor landbouw, en hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan herstel van bodem en biodiversiteit
  • Welke aanvullende gebruiksmogelijkheden we behouden of ontwikkelen
  • Hoe we de verbinding met de stad verbeteren, zodat meer mensen kunnen genieten van de Usseler Es

Het eindresultaat van de gesprekken is een visueel ontwerp, waarin we duidelijk aangeven hoe we het gebied willen inrichten. 

In gesprek met direct belanghebbenden

Voor de inrichting vinden er meerdere gesprekken plaats in mei en juni 2022. Wij nodigen de direct belanghebbenden hiervoor gericht uit. 

Bent u niet direct uitgenodigd, maar wilt u wel graag input geven? Dat kan. Deel dan uw wensen en ideeën met ons via de vragenlijst (tot 27 mei). Ook deze input nemen we mee in de uitwerking van het inrichtingsplan.

Uitwerking van het bestemmingsplan Usseler Es West

Het nieuwe inrichtingsplan gaat over de grond waarvan de gemeente eigenaar is. Dat zijn de gekleurde gebieden. Het staat door het bestemmingsplan al vast dat deze gebieden landbouw, groen en natuur krijgen. Maar hoe dan? Daarover vragen we uw mening. 

Planning

De planning voor het vervolg ziet er (in hoofdlijnen) als volgt uit:

Wat

Wanneer

Digitaal meedenken (vragenlijst) 17 mei tot 27 mei 2022
Uitwerken (concept) inrichtingsplan Juni tot en met juli 2022
Besluitvorming inrichtingsplan September tot en met oktober 2022

Pachtbeleid

Het gaat in dit gebied voornamelijk om gronden waarvan de gemeente de eigenaar is. De gemeente wil die grond verpachten. We willen een nieuwe werkwijze (beleid) voor pachten bedenken voor de Usseler Es. Het is de bedoeling dat we dit beleid later voor heel Enschede invoeren. Hierover gaan we in gesprek met potentiële pachters. Wilt u hierover meepraten? Stuur dan een e-mail aan usseleres@enschede.nl.

Achtergrond

  • In het Bestemmingsplan voor de Usseler Es West (2021) staat dat voor de Bolling en de Westkrans agrarische en natuurbestemmingen gelden. Hier komt dus geen bedrijventerrein meer (op de Oostkrans wél)
  • In de Visie landelijk gebied Enschede (2021) staan uitgangspunten en ambities voor het landelijk gebied. De herinrichting van de Usseler Es moet daar bij passen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project? Of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via usseleres@enschede.nl.