Werkzaamheden Vlasstraat

De openbare ruimte van de Vlasstraat is toe aan vernieuwing. Door de jaren heen is de weginrichting verouderd en is er schade zichtbaar. Ook is de riolering niet meer in goede staat en toe aan vervanging. De werkzaamheden zullen deze problemen oplossen. Daarnaast zal het straatbeeld ook iets veranderen. De uitstraling wordt rustiger, moderner en groener.

Werkzaamheden

Ondergronds

In de oude situatie ligt een verouderd riool. Deze rioolbuizen zijn niet geschikt voor de hoeveelheid water wat moet worden afgevoerd. Daarom wordt er een drainage transportriool aangelegd. Dit riool zorgt ervoor dat grondwater makkelijker en beter wordt afgevoerd en vermindert de wateroverlast in de straat. Ook zullen ondergrondse kabels worden verlegd en vernieuwd waar nodig.

Bovengronds

Het doel van de werkzaamheden is het maken van een bruikbaar, veilig en aansprekend straatbeeld. Hiervoor wordt de gehele straat aangepakt en in een nieuw jasje gestoken. Het verouderde wegprofiel wordt vervangen door nieuwe gebakken stenen. Om de veiligheid te waarborgen zal de huidige snelheid van 30 km per uur blijven. Ook komt er een drempelplateau op de kruising met de Tuinbouwstraat. De verlichting in de straat wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

De parkeerplekken komen aan de oostrand van de straat te liggen. Om de parkeerdrukte te laten afnemen, zullen er een aantal extra parkeerplaatsen komen. Bestaande gehandicapten parkeerplaatsen worden in overleg teruggeplaatst. De parkeerplaatsen worden regenmatig onderbroken door beplanting zoals bloeiende heesters en vaste planten. Dit zorgt voor een vrolijk en groen straatbeeld. De bestaande bomen worden tijdens de werkzaamheden verwijderd. Daarvoor in de plaats komen nieuwe bomen terug die slank zijn van vorm en beter geschrikt zijn voor straten en wegen.

Documenten 

PDFOntwerp van de Vlasstraat
PDFInrichting van de Vlasstraat

Planning

Naar verwachting gaan de werkzaamheden in week 20 van start. In totaal zullen de werkzaamheden ongeveer 3 maanden in beslag nemen. Door extreem weer of onverwachte situaties kunnen de werkzaamheden mogelijk uitlopen. Wanneer er een gedetailleerde planning bekend is, wordt deze toegevoegd aan deze webpagina.

Praktische informatie

  • De werkzaamheden zullen tussen 07.00 uur en 18.00 uur plaatsvinden om zoveel mogelijk overlast te voorkomen
  • Stofvorming wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Helaas kunnen we dit niet altijd helemaal voorkomen.
  • Gedurende de werkzaamheden wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van uw straat of woning door middel van huis aan huis brieven en aanvullende informatie op de website

Contact

Voor vragen over het legen van de minicontainers kunt u contact opnemen met Twente Milieu via (0900) 852 01 11. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jaap Batenburg via project_vlasstraat@enschede.nl.

Klimaatadaptatie

Het aanleggen van wadi’s en verbeterde riolering zijn vormen van klimaat adaptieve maatregelen. Het klimaat verandert, maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat we de overlast daarvan zoveel mogelijk beperken. Door meer groen wordt water beter opgevangen en is er minder last van extreme hitte in de zomer.

Als inwoner van Enschede kun je ook een steentje bijdragen. Wilt u graag meer informatie over klimaatadaptie? Of wilt u graag weten wat u zelf kunt doen om wateroverlast, hittestress of droogte in huis en tuin aan te pakken? Bekijk dan de klimaatatlas.