Stadsdeelcommissie West

Werkterrein:

Alle bestuurlijke aspecten van het stadsdeelgewijs werken in stadsdeel West.

Voorzitter:

Jasper Kerkwijk (D66)

Commissiegriffier:

Klaas Grunder, tel: 053-4818117, e-mail: k.grunder@enschede.nl

Leden:

Dhr. E. van der Aa (CDA)
Dhr. V. van Dijk (D66)
Dhr. P. van Ek (SP)
Mw. J. Joosten (CU)
Dhr. R. Kreeft (VVD)
Dhr. J. Nijhuis (VVD)
Dhr. B. Sanders (BBE)
Mw. A. Sempel (GL)
Dhr. W. van der Veen (OPA)
Mw. G. Visser-Voorn (EA)

Emailadres (alle leden): rdstadsdeelcommissiewest@enschede.nl

Wethouder:

Patrick Welman 

Vergaderdata

De stadsdeelcommissie West vergadert in 2016 op:

13 september, 1 november, 6 december

De vergaderingen zijn op dinsdagavond en beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op locatie.