Stadsdeelmanagement West

Het stadsdeelmanagement opereert in de driehoek van het stadsdeel (bewoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en instellingen), het bestuur (stadsdeelcommissie en stadsdeelwethouder) en de gemeentelijke organisatie om de afstand tussen burgers, instellingen en ondernemers te verkleinen. De thema’s waarmee stadsdeelmanagement zich bezighoud zijn:

  • Service aan de burger
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Participatie en politiek in de wijken

Hierbij staan de volgende doelen centraal:

  • Samenhang verzorgen tussen wat gemeente en anderen doen in de stadsdelen
  • Grotere inbreng van bewoners realiseren (activering en participatie)

Bezoekadres:

B.W. ter Kuilestraat 33
7545 KL Enschede

Contact:

E-mail: stadsdeelmanagementwest@enschede.nl

Medewerkers Stadsdeelmanagement West:

Stadsdeelmanager West

Hans Koning ter Heege
Tel: 053 4817175
E-mail: j.koningterheege@enschede.nl 

Managementassistent

Pauline Kuilder
Tel: 053 4817173
E-mail: p.kuilder@enschede.nl

Senior medewerker voor o.a. Stadsveld/Pathmos en Boekelo

Nico Bolhuis
Tel: 053 4817171
E-mail: n.bolhuis@enschede.nl

Projectmedewerker voor o.a. Boswinkel

Kiona Grotenhuis                                  
Tel: 053 4817182
E-mail: k.grotenhuis@enschede.nl

Coördinator talentontwikkeling

Irma Heetbrink
Tel. 053 4817348
E-mail: i.heetbrink@enschede.nl