Stadsdeelteam

Het Stadsdeelteam bestaat uit de volgende organisaties en personen:

  • Hans Koning ter Heege, Stadsdeelmanager West
  • Nico Bolhuis, Stadsdeelmanagement West
  • Bennie Beuvink, Politie Enschede West
  • Rien van Faassen, Stadsdeelbeheer West
  • Tamara Hoveling, Alifa
  • Josette Minten, Woningcorporatie De Woonplaats
  • Rixt Wibier, Wijkteam Pathmos/Stadsveld