Wijk- en dorpsraden

In de stad Enschede en de verschillende wijken bestaan er diverse bewonersbelangengroepen (bijvoorbeeld wijkcomité, buurtvereniging, wijkraad zonder erkenning of bewonersplatform). Het college van de gemeente Enschede heeft aan een aantal wijkraden de status van ‘erkend wijkorgaan’ verleend.

De wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Dit doen zij door onder andere:

  • Contacten te onderhouden met bewoners, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie
  • Het periodiek houden van openbare vergaderingen
  • Het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken
  • Het actief betrekken van bewoners bij vraagstukken in de wijk en onderwerpen die de gemeente aan de wijkraad ter advisering voorlegt.

Stadsdeel West kent de volgende wijk- en dorpsraden:

Stichting Dorpsraad Boekelo

Postbus 10038
7504 PA Enschede

Voorzitter: J. Verhaak, tel. 053 4282225, email: dorpsraad@boekelo.info

Vereniging Behoud Twekkelo (VBT)

Secretaris: Marion Roerink
Telefoon: 053 431 90 33
E-mail: secretaris@twekkelo.nl

Webmaster:
E-mail: webmaster@twekkelo.nl

Usselo

Voorzitter: Elly Huijsman

Voor verdere informatie: www.usselo.nl, waarop de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes staan vermeld.

Pathmos

Voorzitter: mw. B. van Voorst
Secretaris: mw. J. Foekens, email: jannekefoekens@wijkraadpathmos.nl
Website: www.wijkraadpathmos.nl.

Stadsveld

Voorzitter: G. Brinkman
Secretaris H. van der Ben, email: info@wijkraadstadsveld.nl
Website: www.wijkraadstadsveld.nl.

West Boswinkel

Wijkraad West Boswinkel

Beneluxlaan 50
7543 XR  ENSCHEDE
e-mail: wijkraadwest-boswinkel@hotmail.com

Contactpersonen:

  • Johan Oosterloo
  • Joke Backelandt  

website: westboswinkel.nl