Wijk- en dorpsraden

In de stad Enschede en de verschillende wijken bestaan er diverse bewonersbelangengroepen (bijvoorbeeld wijkcomité, buurtvereniging, wijkraad zonder erkenning of bewonersplatform). Het college van de gemeente Enschede heeft aan een aantal wijkraden de status van ‘erkend wijkorgaan’ verleend.

De wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Dit doen zij door onder andere:

  • Contacten te onderhouden met bewoners, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie
  • Het periodiek houden van openbare vergaderingen
  • Het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken
  • Het actief betrekken van bewoners bij vraagstukken in de wijk en onderwerpen die de gemeente aan de wijkraad ter advisering voorlegt.

Stadsdeel West kent de volgende wijk- en dorpsraden:

Stichting Dorpsraad Boekelo

Postbus 10038
7504 PA Enschede

Voorzitter: J. Verhaak, tel. 053 4282225, email: dorpsraad@boekelo.info

Vereniging Behoud Twekkelo (VBT)

Secretaris: Marion Roerink
Telefoon: 053 431 90 33
E-mail: secretaris@twekkelo.nl

Webmaster:
E-mail: webmaster@twekkelo.nl

Buurtkring Usselo

Gerrit Kleine Wiecherink 
Voorzitter
usselo.nl
info@usselo.nl

Wijkraad Pathmos

Peter Reinders
Secretaris
secretariaat@wijkraadpathmos.nl

Wijkraad Stadsveld

Eric Lammertink
Voorzitter
info@wijkraadstadsveld.nl

H.M. van der Ben
Secretaris
hmvanderben@live.nl

Bewoners Team Boswinkel

Joke Backelandt
Vicevoorzitter
info@bewonersteamboswinkel.nl