Woningen Havengebied

De gemeente wil een nieuw bestemmingsplan maken voor woningen in het Havengebied. Het afgelopen jaar hebben bewoners uit het havengebied zich gemeld bij ons. Ze hebben bijvoorbeeld problemen bij een verbouwing of verkoop van hun woning. De gemeente heeft onderzocht of de oorzaak ligt in het huidige bestemmingsplan uit 2017.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat het huidige bestemmingsplan maar een kleine rol speelt in de problemen met de banken. Belangrijker is dat de banken in Nederland de afgelopen jaren terughoudend en zeer voorzichtig zijn als het gaat om de financiering van woningen op een bedrijventerrein.

Bestemmingsplanprocedure

We hebben geen invloed op het beleid van de banken, maar we gaan wel goed kijken naar het bestemmingsplan. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten dat we een procedure voor een bestemmingsplan op gaan starten. Dat betekent dat er voor een aantal woningen in het havengebied een nieuwe bestemming voor de woning komt. Deze nieuwe bestemming zal vergelijkbaar zijn met de bestemming die voor deze woningen gold voordat het bestemmingsplan van 2017 ging gelden. Soms kan dit van belang zijn voor de banken. De voorbereiding en de officiële procedure gaat enige tijd duren. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan uiteindelijk vaststellen.

Voor welke woningen passen we het bestemmingsplan aan?

  • We passen het bestemmingsplan alleen aan als uw woning al lange tijd (minstens sinds mei 2017) niet (of nooit) gekoppeld is aan een bedrijf. Dan geldt mogelijk ‘overgangsrecht’. Als dat het geval is, dan betekent dat in dit geval dat u in uw woning mag blijven wonen zonder dat u daar een bedrijf bij heeft.
  • Heeft u wel een bedrijf bij uw woning dan verandert er voor u niets. 
  • Ook gaan we het bestemmingsplan alleen aanpassen als er bij uw woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is. Daarvoor kijken we onder andere naar de hoeveelheid geluid van bedrijven bij uw woning.

Documenten

Contact

Heeft u vragen neemt u dan contact op met Judith Gruyters: j.gruyters@enschede.nl.