Wet bodembescherming: melding

Alle saneringen die niet onder BUS-melding vallen, kunnen worden ingediend doormiddel van een Wbb-melding. Dit is een melding van een sanering op grond van de Wet bodembescherming. Verder geldt dat verontreinigingen die zijn ontstaan na 1987 vallen onder de Wet bodembescherming en is er een Wbb-melding nodig.

Wat moet ik weten

Hoelang duurt de procedure Wbb-melding?
Een procedure Wbb-melding kan minimaal 8 tot maximaal 15 weken duren.

Wie moet de Wbb-melding doen?
Voor het doen van een melding in het kader van de Wbb dient u eigenaar te zijn van de betreffende locatie of door de eigenaar te zijn gemachtigd.

Waar kan ik een Wbb-melding doen?
Voor deze melding maakt u gebruik van het Meldingsformulier Wbb. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Enschede of downloaden. Tevens zijn formulieren beschikbaar voor Melden van de start van de sanering, Wijzigen van een ingediend saneringsplan en Melden van het einde van de sanering. Indien u een adviseur hebt ingeschakeld bij het onderzoek naar de verontreiniging, raden wij u aan om het meldingsformulier door uw adviseur in te laten vullen.

Hoe ziet de procedure Wbb melding eruit

In de meeste gevallen ziet het verloop van de afhandelingsprocedure voor beschikkingen ernst/spoedeisendheid en instemming met het saneringsplan er als volgt uit:

Afhandelingsprocedure voor beschikkingen ernst/spoedeisendheid en instemming
Week Activiteit
1 t/m 4 Ontvangstbevestiging,
Opstellen ontwerp-beschikking
5 Versturen ontwerp-beschikking
Publicatie in Huis aan Huis
5 t/m 11 Stukken liggen ter inzage
12 en 13 Opstellen definitieve beschikking
Rekening houdend met zienswijzen
13 en 14 Versturen definitieve beschikking

En de instemming met het saneringsverslag en/of nazorgplan ziet er als volgt uit:

Instemming met het saneringsverslag en/of nazorgplan
Week Activiteit
1 t/m 6 Ontvangstbevestiging
Opstellen beschikking
6 t/m 8 Versturen beschikking

De wettelijk toegestane termijn voor de procedure voor de beschikking ernst en spoed tot instemming met het saneringsplan is maximaal 15 weken. Voor complexe gevallen kan de gemeente Enschede bij instemming met een saneringsplan deze termijn met 15 weken verlengen. De gemeente kan deze procedures schorsen om u in de gelegenheid te stellen voor aanvullende gegevens te zorgen. U krijgt hiervan altijd bericht. In sommige gevallen is het mogelijk dat de termijn van 15 weken niet volledig nodig is. De procedure voor instemming met het saneringsverslag en/of nazorgplan duurt ongeveer 8 weken.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede

Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).

Contact

Voor vragen over een Wbb-melding kunt u het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema Bouwen, wonen en milieu en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Ga naar het webformulier.

Of bel met 053 - 481 76 00.