Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken. Het uitgangspunt is namelijk dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Behalve als de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking. 

Ook de gemeente Enschede vindt openbaarheid belangrijk. De gemeente Enschede publiceert al veel informatie op haar website. Denk aan de bestuurlijke besluiten van het college van B&W en de gemeenteraad.
U kunt de gemeente ook vragen om informatie van de gemeente. 

Informatie opvragen

Een informatieverzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Stuur uw verzoek naar informatieverzoek@enschede.nl. U kunt ook op een andere manier de informatie opvragen:

  • Per post. Stuur een verzoek naar Gemeente Enschede, Postbus 20 7500 AA Enschede
  • Telefonisch: via telefoonnummer 14 053

Bij uw informatieverzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt krijgen. Als u informatie vraagt van een andere organisatie en niet de gemeente, dan sturen we uw verzoek door naar die instantie. Wij sturen u dan een brief waarin wij u dat vertellen. 

Wanneer krijgt u de informatie

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente. 

De gemeente heeft 4 weken de tijd om u de gevraagde informatie te geven. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Wij sturen u een brief als wij de termijn willen verlengen. 

Vragen of hulp bij het verzoek

Bel ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 053 voor vragen of als u hulp nodig heeft bij uw verzoek. Zij zorgen ervoor dat uw verzoek of vraag zo snel mogelijk bij de juiste afdeling terecht komt. 

Meer informatie over de Wet open overheid

Lees meer over de Wet open overheid op de website van de Rijksoverheid. De gemeente Enschede zal de komende jaren veel meer informatie openbaar maken via het  Platform Open Overheidsinformatie. Bekijk ook Overheid.nl als u geïnteresseerd bent in:

  • Algemene overheidsinformatie
  • Informatie over regelgeving en bekendmakingen