Wijkregisseurs, de verbindende schakels tussen inwoners, gemeente en organisaties

01 september 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Ze zijn de ogen en oren van de wijk; de wijkregisseurs. Met hun kennis van de wijken en goede contacten zorgen ze ervoor dat zowel problemen als mooie initiatieven worden opgepakt. Maar wat doen ze precies en waarvoor kun je als inwoner bij hun terecht? Een gesprek met Nick te Brake, wijkregisseur bij de stadsdelen Noord en Oost.

Wat doet een wijkregisseur?
“Een wijkregisseur is de schakel tussen de bewoners, de gemeente en andere organisaties. Denk daarbij aan woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties, politie, wijkraden, etc. De ene keer zit ik om de tafel met de wijkagent, de andere keer ben ik in gesprek met bewoners over het dorpshuis. Daarnaast let ik op signalen in de wijk. Zijn er bijvoorbeeld veel klachten over een verkeerssituatie, dan ga ik daarover het gesprek met de buurt en mijn collega’s van verkeer aan. Of als blijkt dat er weinig sociale samenhang is in een wijk dan ga ik samen met de welzijnsorganisatie en wijkbewoners aan de slag om dat te verbeteren.”

Waarvoor kunnen inwoners bij jou terecht?
“Voor allerlei vragen die betrekking hebben op de buurt of wijk. Dat kan variëren van overlast in de wijk tot een leuk initiatief voor een buurtfeest. Ik zeg wel eens: we zijn overal van en tegelijkertijd zijn we nergens van. Dat betekent ook dat bewoners me bellen met problemen of vragen die niet onder mijn verantwoordelijkheid vallen. In dat geval help ik door ze te verwijzen naar de mensen of intanties die hun vraag wel kunnen beantwoorden. Het komt wel eens voor dat ik ’s avonds of in het weekend vragen van inwoners moet beantwoorden. Dat hoort bij mijn werk. Voor mij is het belangrijk dat zij snel en goed antwoord krijgen. Ook buiten kantoortijden.”

Wat is het verschil tussen een wijkregisseur, stadsdeelmanager en opbouwmedewerker? 
“Opbouwmedewerkers staan als het ware met de voeten in de klei. Zij zijn met activiteiten in de straat bezig. Denk bijvoorbeeld aan het flyeren voor een buurtfeest, of het organiseren van een kinderdisco in het buurthuis. Ze organiseren die activiteiten en voeren ze ook uit. De opbouwmedewerkers hebben op individueel contact met buurtbewoners. De wijkregisseurs zijn wat meer tactisch bezig. Wijkregisseurs hebben veel contact met de opbouwerkers. Als er bijvoorbeeld een kinderdisco wordt gehouden, organiseer ik het als wijkregisseur weliswaar niet, maar blijf ik wel op de hoogte van hoe het gaat. De stadsdeelmanager staat weer boven de wijkregisseurs. Zij weten wat er speelt in de stadsdelen en hebben contact met wijkregisseurs en de leidinggevenden van de opbouwwerkers.”

Wat kunnen mensen doen om hun buurt beter te maken?
“Houd rekening met elkaar. Het klinkt als een open deur, maar dat is de beste manier om van jouw wijk een fijne omgeving te maken. Ga niet tot laat in de avond lawaai maken en hou je stoepje schoon, dan kom je al een heel eind. Daarnaast helpt het om dingen samen op te pakken. Het organiseren en houden van een buurtfeest doet bijvoorbeeld wonderen voor de samenhang in een wijk.”

Wat vind je het mooi aan jouw werk?
“Verschillende dingen. Ik vind het contact met de inwoners erg leuk. Ik vind het vooral mooi wanneer we als we samen met de bewoners een idee oppakken en zij daar enthousiast aan meewerken. Dat geeft veel positieve energie! Daarnaast vind ik het politieke aspect interessant. Voordat ik bij de gemeente Enschede kwam, was ik wijkregisseur bij de gemeenten Utrecht en Berkelland. Mijn werkzaamheden daar verschilden niet veel met die van Enschede. Maar Utrecht is veel groter en daar had ik minder snel contact met bijvoorbeeld wethouders. Dat werkt in Enschede anders. Ik heb geregeld contact met de wethouders van stadsdeel Noord en Oost. We vergaderen eens per week en bellen elkaar als het nodig is. Dankzij die laagdrempeligheid is het makkelijker om zaken voor elkaar te krijgen.”

Aan welke projecten werk je momenteel?
“Momenteel werk ik aan een GroenBlauw-project in Schreurserve. Er is overlast van grondwater en dat proberen we samen met de buurt op te pakken. Het plan is om de wateropvang en -afvoer in de omgeving te reguleren door meer groen in de buurt te plaatsen. Ook gaan we de stroom die via de Roombeek stroomt weer in ere herstellen. Een ander initiatief dat ik erg mooi vind, is het ‘sociaal tuinieren project’ in de Geraniumstraat. Daar kunnen inwoners elkaar ontmoeten en tegelijkertijd tuinieren. Dat zorgt voor samenhang in de wijk en dat is mooi om te zien. Als wijkregisseur word ik daar heel blij van.”