Hulp bij mantelzorg

Als u langdurig en vaak zorgt voor een ziek familielid, buurman of buurvrouw, bent u mantelzorger. Goed zorgen voor een ander is mooi. Zorg daarbij ook goed voor uzelf. Praat over uw zorgen en geef aan waar u tegenaan loopt. Op deze pagina staat uitgelegd hoe en waar u hulp kunt vinden als dit nodig is. 

Mantelzorg combineren met werk

Veel mantelzorgers combineren mantelzorgtaken met werk. Dat betekent dat u vaak veel tegelijk moet doen op het werk en in uw privésituatie. Als u de zorgsituatie op uw werk bespreekt en samen met uw werkgever zoekt naar oplossingen, zorgt u goed voor uzelf. Dat is ook fijn voor degene die u verzorgt en uw werkgever.

Mantelzorg bespreken met uw werkgever

Niet alle mantelzorgers maken hun zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Uit angst om er later op aangekeken te worden, vanuit carrièreperspectief of omdat mantelzorgers werk en privé gescheiden willen houden. Het is goed om hierover te praten met uw werkgever. Dit zorgt voor aandacht, begrip en hulp, indien nodig.

Voorbereidingstips voor het gesprek met uw leidinggevende

Bespreek de volgende punten:

  • Van welk probleem u momenteel het meest last heeft bij het combineren van zorg met werk
  • Wanneer het ‘het probleem’ ‘geen probleem’ meer zou zijn
  • Wat de negatieve gevolgen voor u zijn als het probleem langer blijft bestaan
  • Aan welke oplossingen u zelf denkt

Als u het lastig vindt om in gesprek te met uw leidinggevende, dan kunt u het gesprek het beste vooraf oefenen met een iemand die u vertrouwt, een bedrijfsarts of een wijkcoach.

Andere mantelzorgers ontmoeten

Er zijn verschillende manieren om andere mantelzorgers te ontmoeten in Enschede.

Wij Mantelzorgers Enschede

U kunt zich aansluiten bij Wij Mantelzorgers Enschede. Deze gemeenschap is opgericht voor en door Enschedese mantelzorgers. U kunt deelnemen aan themamiddagen. Hier leren mantelzorgers van elkaar en helpen elkaar om in balans te blijven.

Wij Mantelzorgers Enschede organiseert regelmatig themamiddagen. Daar komen mantelzorgers op basis van thema’s die hen aanspreken bij elkaar. De bijeenkomsten worden in samenwerking met een medewerker van Wijkteams Enschede uitgewerkt.

Voorbeelden van thema’s:

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Hulpmiddelen
  • Hoe houd ik de balans

Ook geven de leden input aan de gemeente Enschede over hun behoeften ten aanzien van mantelzorgondersteuning en -waardering. Aan het einde van iedere bijeenkomst is er een informeel moment waarop mensen met elkaar in gesprek kunnen onder het genot van een hapje en een drankje.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: mantelzorgcommunity@enschede.nl

Training Mantelzorger in balans

Als mantelzorger regel en organiseert u veel, waardoor uw eigen wensen en behoeften er soms bij in schieten. Met de training 'Mantelzorger in balans' kijkt u samen met andere mantelzorgers naar wat u nodig hebt om meer in balans te komen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Contact

Bel voor vragen over mantelzorg met Mantelzorg Nederland, de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste, via telefoonnummer 030 – 760 60 55. Bekijk ook Mantelzorg Nederland.

Als u er zelf niet uitkomt, neem dan contact op met de Wijkwijzer. Dat kan op 2 manieren:

  • Telefonisch: bel naar 053-48 17 900. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
  • Via een persoonlijk gesprek: kom langs bij een Wijkwijzer-inlooppunt voor een persoonlijk gesprek. Kijk waar een Wijkwijzer bij u in de buurt is