Sociaal Domein 053 - Informatie voor professionals

Hier vindt u informatie gericht op professionals die zich bezighouden met werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg.

Als professional, zorgaanbieder of verwijzer vindt u hier informatie over de transformatie van het Sociaal Domein in Enschede. Deze transformatie sluit aan bij de ambities die de gemeente Enschede in dit domein heeft: meer mensen aan werk helpen, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en (daardoor) minder afhankelijkheid van zorg. De Wijkwijzer zorgt voor de uitvoering van dit beleid en is het aanspreekpunt voor inwoners.

Gecontracteerde aanbieders huishoudelijke hulp

Bekijk het overzicht van organisaties waarmee de gemeente een contract heeft.

Aanbieders huishoudelijke hulp waarmee de gemeente een contract heeft
Aanbieders Telefoonnummer Website
Aster Zorg BV 053 - 2032145 www.asterzorg.nl
Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV 0528 - 341162 www.beter-thuis-wonen.nl
BiOns BV 085 - 8500163 www.bions.nl
BTKzorg 088 - 2383737 www.btkzorg.nl
CarinovaWMO diensten BV 0900 - 8662 www.carinova.nl
Stichting de Posten 053 - 4753753 www.deposten.nl
Deva Zorg en Welzijn 0546 - 454645 www.devazorg.nl
Thuisgenoten B.V. 088 - 0881530 www.thuisgenoten.nl
Thuiszorg Eanske 053 - 4789937 www.thuiszorg-eanske.nl
Tzorg B.V. 088 - 0025500 www.tzorg.nl
Cooperatie Zorg en Plezier U.A. 0546 - 786148 www.zorgenplezier.nl
Zorggroep Manna 053 - 576755 www.zorggroep-manna.nl

Sociaal Domein 053

Meer informatie

Bent u geen professional maar heeft u een vraag over zorg, welzijn, opvoeding of jeugdzorg? Vind antwoord op uw vraag bij de Wijkwijzer.