Sociaal Domein 053 - Informatie voor professionals

Hier vindt u informatie gericht op professionals die zich bezighouden met werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg.

Als professional, zorgaanbieder of verwijzer vindt u hier informatie over de transformatie van het Sociaal Domein in Enschede. Deze transformatie sluit aan bij de ambities die de gemeente Enschede in dit domein heeft: meer mensen aan werk helpen, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en (daardoor) minder afhankelijkheid van zorg. De Wijkwijzer zorgt voor de uitvoering van dit beleid en is het aanspreekpunt voor inwoners.

Sociaal Domein 053

Meer informatie

Bent u geen professional maar heeft u een vraag over zorg, welzijn, opvoeding of jeugdzorg? Vind antwoord op uw vraag bij de Wijkwijzer.