Wil je meedenken over de gemeentebegroting? Kom naar de Motiemarkt!

13 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Op maandagavond 24 juni organiseert de gemeenteraad van Enschede van 18.00 tot 19.30 uur weer een Motiemarkt in de Burgerzaal van het stadhuis. Als je in Enschede woont, werkt of actief bent kan je op deze avond ideeën voor de stad voorleggen aan de leden van de gemeenteraad.

Voorbereiding op de gemeentebegroting

Met de Zomernota geeft de raad de opdracht aan het college om de begroting voor volgend jaar voor te bereiden. In de begroting (die eind 2024 klaar is) staan de plannen van de gemeente voor 2025 en ook wat die plannen gaan kosten. Over de voorlopige plannen vergadert de gemeenteraad op 15 juli (en eventueel uitloop naar 16 juli). Tijdens deze raadsvergadering stelt de gemeenteraad de opdracht aan het college vast.

De begroting van de gemeente Enschede is opgedeeld in vier grote opgaven:

  • Groen en duurzaam Enschede: we werken aan een klimaatneutraal, klimaatbestendig, biodivers, circulair, groen en duurzaam Enschede.
  • Open Enschede: we werken aan mensgerichte communicatie en dienstverlening, zijn netwerkend en responsief en zijn een digitale gemeente.
  • Inclusief Enschede: we werken aan bestaanszekerheid, maken gezond leven gemakkelijker en vergroten de kansengelijkheid.
  • Aantrekkelijk Enschede: we werken aan een vitale stad met veel baankansen, talent, aantrekkelijke voorzieningen, toekomstbestendige woonmilieus.

Kijk hier voor meer informatie over de gemeentebegroting en de vier opgaven.externe-link-icoon

Draag jouw idee voor de gemeentebegroting aan op de Motiemarkt!

Voor deze Motiemarkt wordt de Burgerzaal van het stadhuis omgetoverd tot een marktplein. Deelnemers met een idee voor de begroting en de vier grote opgaven krijgen een eigen plek op deze markt. Gemeenteraadsleden laten zich tijdens de Motiemarkt graag inspireren door jouw voorstellen en ideeën. Áls het lukt om een meerderheid van de raad enthousiast te krijgen en áls het benodigde geld te vinden is, kan het zijn dat de raad jouw idee op 15 juli omzet in een motie. Als deze motie wordt aangenomen, dan wordt jouw idee een deel van de opdracht van de raad aan het college.

Kennisworkshops

Heb je (nog) geen specifieke ideeën, maar ben je wel geïnteresseerd in de gemeentebegroting? Dan ben je ook van harte welkom op deze avond! Want je kunt de Motiemarkt ook als bezoeker bijwonen. Daarnaast zijn er ook workshops die je kan volgen over de vier grote opgaven van Enschede. Hoe staan we er op die opgaven voor?

Deelnemen of bijwonen

Wil je op 24 juni deelnemen aan de Motiemarkt? Of wil je de bijeenkomst als bezoeker bijwonen? Meld je dan uiterlijk vrijdag 21 juni aan via het aanmeldformulier Motiemarktexterne-link-icoon.