Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Een bestemmingsplan bevat regels die voor zowel burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf gelden. Voor alle gebieden in Enschede geldt een bestemmingsplan.
De regels in een bestemmingsplan gaan over:

  • voor welke doelen of functies gronden mogen worden gebruikt;
  • of op die gronden gebouwen en/of andere bouwwerken mogen worden gebouwd;
  • en hoe? Bijvoorbeeld: de maximale bouwhoogte of het maximaal te bebouwen oppervlak.

Wanneer heeft een inwoner te maken met een bestemmingsplan?

Bijvoorbeeld:

  • U wilt uw mening geven over een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. Bijvoorbeeld omdat u het er niet mee eens bent. Lees meer onder ‘Bijzonderheden’ en dan 'Hoe geef ik mijn mening over een nieuw bestemmingsplan'.
  • U wilt een bestemmingsplan bekijken. Lees meer onder ‘Aanvragen’ en dan ‘Een bestemmingsplan inzien’.
  • U heeft zelf (bouw-) plannen, voor verbouw of nieuwbouw. Dit moet passen in het bestemmingsplan. Maar wanneer niet past, mag u misschien van het bestemmingsplan afwijken. Lees meer onder ‘Aanvragen’ en dan ‘Wat als mijn bouwplan of initiatief niet past’.
  • Iemand in uw omgeving heeft bouwplannen en wil afwijken van het bestemmingsplan. Misschien bent u het daar niet mee eens. Lees meer onder ‘Aanvragen’ en dan ‘Wat als mijn bouwplan of initiatief niet past’.