Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur, die op basis van de wet Wabo genomen is. Het Bouwbesluit omvat alle technische (bouw) voorschriften die gelden uit een oogpunt van (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid en milieu en alle voorschriften inzake installaties, het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. Ook voorschriften inzake het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden maken hier deel vanuit. Naast voorschriften voor de hierboven genoemde aspecten zijn er ook voorschriften opgenomen voor het slopen en brandveilig gebruiken van gebouwen en bouwwerken. Alle gebouwen en andere bouwwerken vallen hieronder. De bouwer/verbouwer is zelf verantwoordelijk dat aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan.

Zie tekst Bouwbesluit.

Komt u er niet uit?

Dan helpen wij u graag op weg. Bel ons via 14 053.

U kunt ons ook 24 uur per dag mailen via het contactformulier.