Bouwverordening

In de gemeentelijke bouwverordening wordt onder andere geregeld:

  • Gegevens en bescheiden omgevingsvergunning;
  • Het verbod tot het bouwen op verontreinigde grond;
  • Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen.

Zie tekst bouwverordening  of  actuele regelgeving gemeente Enschede.

Omgevingsloket.nl
Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u:

  •  een vergunningcheck doen;
  • de omgevingsvergunning aanvragen.