Bouwverordening

In de gemeentelijke bouwverordening wordt onder andere geregeld:

  • Gegevens en bescheiden omgevingsvergunning;
  • Het verbod tot het bouwen op verontreinigde grond;
  • Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen.

Zie tekst bouwverordening  of  actuele regelgeving gemeente Enschede.

Omgevingsloket.nl
Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u:

  •  een vergunningcheck doen;
  • de omgevingsvergunning aanvragen.

Afspraak maken
Wilt u een aanvraag indienen en u komt er via de digitale diensten van het omgevingsloket niet uit? Wilt u uw verbouwingsplannen voorbespreken? Dat kan.
U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren.