Illegale bouw of illegaal gebruik

We noemen iets illegale bouw wanneer een bouwwerk gebouwd is zonder omgevingsvergunning, terwijl er wel een omgevingsvergunning nodig was. Ook spreken we van illegale bouw wanneer er wel een vergunning is verleend, maar het bouwwerk niet gebouwd wordt volgens de verleende vergunning.  
Uitgebreide informatie over de regels voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u in dit loket vinden onder 'Omgevingsvergunning/-melding'.

We noemen iets illegaal gebruik wanneer het gebruik van een bouwwerk of een perceel niet past binnen de bestemming die in het bestemmingsplan is opgenomen. Bijvoorbeeld: Je mag geen winkel beginnen in een normale woning, of een drukkerij beginnen in een schuur bij een boerderij.

Hoe weet ik of er een vergunning is aangevraagd/verleend?
Bent u er niet zeker van of er sprake is van illegale bouw of illegaal gebruik, dan kunt u kijken of er voor het betreffende bouwwerk of gebruik een vergunning is verleend. Dit kunt u doen door te kijken in de Huis aan Huis op de gemeentelijke informatiepagina.

Hoe gaat het in zijn werk?
Nadat een klacht illegale bouw of illegaal gebruik door ons is ontvangen of wanneer door gemeentelijke inspecteurs een illegale situatie is geconstateerd, wordt gekeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. We noemen dit het legalisatieonderzoek. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een zonder vergunning gebouwd (deel van een) bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.