Ontwikkelingen in het buitengebied

Hebt u ideeën of plannen voor de ontwikkelingen voor het buitengebied: op deze pagina vindt u hierover belangrijke en handige informatie.

Gids Buitenkans

De Gids Buitenkans is opgesteld om meer mogelijk te maken in het buitengebied en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De gids is bedoeld voor kleinere en middelgrote initiatieven, zoals rood voor rood, nieuwe landgoederen, rood voor groen en nieuwe functies in agrarische bedrijfsgebouwen.

De gids bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Ambitie en visie
  • De weg van een initiatief
  • Uitgewerkte weegschaalmodellen

Met als bijlagen:

  • De volledige regelingen
  • Kwaliteitskader gebiedskenmerken, richtlijnen en inspiratie voor de ruimtelijke kwaliteit

U kunt de Gids Buitenkans alleen digitaal inzien:PDFGids Buitenkans

Groene Metropool Twente

Woont u in het buitengebied en hebt u ideeën om dit verder te ontwikkelen?

  • Voor een eerste oriëntatie neemt u contact op met de erfcoach voor Enschede, Gerrit Meutstege, 06-51 37 25 88 of info@stawel.nl. Hij kan u in contact brengen met de juiste personen.
  • Kijk op de website Groene Metropool Twente voor inspiratie en informatie over samenwerkingen.