Perceelgrenzen bij bouwen/verbouwen

Bij het bouwen of verbouwen zijn de grenzen van de beschikbare grond erg belangrijk. Misschien wilt u zelf wel bouwen, maar weet u niet aan welke regels u moet voldoen in verband met de grens. Of misschien hebben uw buren het plan om iets te bouwen waarover u uw twijfels heeft.

Wat moet ik doen als ik wil bouwen met uitzicht op erf buren?
Het is niet toegestaan om binnen twee meter van de erfgrens een venster, muuropening of balkon te bouwen met direct uitzicht op het erf van de buren. Dit mag alleen in de volgende gevallen:

  • Binnen twee meter van de erfgrens als het raam niet kan worden geopend en de ruit niet doorzichtig is;
  • Als u toestemming hebt van uw buren, bij voorkeur schriftelijk vastgelegd bij de notaris in de vorm van een erfdienstbaarheid, zodat de volgende buren niet kunnen sommeren het raam te verwijderen;
  • Als het erf van de buurman een openbare weg of openbaar water is;
  • Als zich tussen de erven een openbare weg of water bevindt;
  • Als het uitzicht niet verder reikt dan tot een muur die zich binnen twee meter van het venster of balkon bevindt. Ook nadat de muur is gesloopt kunnen de buren geen bezwaar maken;
  • Als het een venster is dat haaks op de erfafscheiding staat. Het moet dan wel minimaal 50 centimeter van de erfafscheiding zijn aangebracht. Dit geldt niet als het om een erfgrens gaat met de openbare weg of openbaar vaarwater.

Wat moet ik doen als mijn buren over de scheidslijn willen bouwen?
Als tijdens het bouwen blijkt dat de buren over de scheidslijn willen bouwen is het zaak om tijdig in te grijpen door:

  • Te sommeren de bouw te staken;
  • De grens exact te laten uitzetten door Rijkskadaster Zwolle (Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle; tel 088 - 183 20 03);
  • Eventueel informatie vragen of een verbod van de rechter. 

Wanneer de muur eenmaal staat en deze overschrijdt de scheidingsgrens met bijvoorbeeld 5 cm, dan is het niet zeker dat de rechter zal bepalen dat de muur 5 cm verplaatst moet worden. De rechter kan ook bepalen dat het in strijd met de goede trouw is om te vorderen dat een muur teruggezet moet worden. Dit gebeurt met name wanneer het nadeel van de bouwer onevenredig groot is, vergeleken met het voordeel dat de buren bij verplaatsing hebben.
Als de buren ná waarschuwing toch verder hebben gebouwd, dan zullen ze minder sterk staan. U kunt, wanneer de erfafsluiting uit een bouwwerk bestaat (hek, schutting, muur) dat hoger is dan 2 meter, bij de gemeente informeren of er wel een bouwvergunning is afgegeven. Als dit niet het geval is, kunt u de gemeente vragen een, aanschrijvingsprocedure te starten. Hierin wordt de eigenaar van het bouwwerk bevolen alsnog een vergunning aan te vragen, of het bouwwerk af te breken, of het in overeenstemming te brengen met dat wat is toegestaan.

Wat moet ik doen als ik een scheidsmuur wil plaatsen tussen tuinen?
U mag altijd een scheidsmuur plaatsen als deze afscheiding op uw eigen grond staat. In de woningwet staat hoe hoog deze schutting mag zijn zonder dat u een bouwvergunning nodig heeft. Als u de schutting op de erfgrens wilt neerzetten dan heeft u de toestemming van de buren nodig. Als uw buren niet mee willen werken dan kunt u van uw buren vorderen dat ze meewerken. Deze vordering moet u aanhangig maken bij de rechter. Meewerken aan het plaatsen van de scheidsmuur betekent dat de kosten gezamenlijk worden betaald.

Wat moet ik doen als mijn buren een zijmuur op mijn grond plaatsen?
Ervan uitgaande dat dit per ongeluk is gebeurd, kunt u wellicht in overleg met de buren tot een overeenstemming komen. Als dit niets oplevert dan kunt u naar de rechter gaan. In het uiterste geval kan de rechter eisen dat het bouwwerk wordt afgebroken. Indien de buren hierdoor meer schade lijden dan u bij handhaving, dan kan de rechter ook bepalen dat het bouwwerk kan blijven staan maar dat u schadeloos wordt gesteld (een erfdienstbaarheid verlenen of tegen vergoeding een gedeelte van het erf overdragen).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.