Verklaring bestemming en gebruik

Sinds 1 januari 2001 verlangen de financiers van vastgoed een beter inzicht in de kwaliteit van getaxeerd objecten als zekerheidstelling voor een hypothecaire financiering. Bijvoorbeeld van makelaars, taxateurs wordt onder meer verwacht dat zij informatie verstrekken over mogelijke bodemverontreiniging, de eventuele aanwezigheid van (olie) tanks en een aantal publiekrechtelijke aspecten zoals planologische ontwikkelingen, gebruiks- en verkoopbelemmerende bepalingen en aanschrijvingen op grond van de Woningwet. Bovendien dienen zij hun informatiebron te vermelden.

In Enschede is hiervoor sinds 1 augustus 2001 een verklaring bestemming en gebruik beschikbaar. Deze verklaring bestaat uit twee delen, welke ook afzonderlijk af te nemen zijn: een Planologische verklaring en een Milieutechnische verklaring.

Wilt u aanvragen als particulier, kies dan onderstaande link:

Wilt u aanvragen als bedrijf, kies dan één van onderstaande links:

inloggen met eHerkenning
eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid. Dat doet eHerkenning op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier. De overheid weet dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken heeft en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.
Om als bedrijf zaken digitaal te regelen met de gemeente Enschede  heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een erkende leverancier. Meer informatie over eHerkenning en een aanvraagformulier voor eHerkenning is te vinden op de website: www.eherkenning.nl.

Apart kosten de Planologische of de Milieutechnische verklaringen € 87,00 in 2017. De gehele verklaring kost € 123,95 in 2017.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.