Verklaring bestemming en gebruik

De ‘verklaring bestemming en gebruik’ geeft informatie over percelen (gebouwen en gronden) in Enschede. Hieruit wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan voor het (be)-bouwen en gebruiken van een perceel. Dit is van belang voor onder andere makelaars en taxateurs. De verklaring bevat informatie over:

  • bodemverontreiniging, ondergrondse tanks;
  • afgegeven bouwvergunningen, de monumentenstatus.

In Enschede bestaat de verklaring bestemming en gebruik uit twee delen: een Planologische verklaring en een Milieuhygiënische verklaring. U kunt deze ook afzonderlijk aanvragen.