Verklaring bestemming en gebruik

Sinds 1 januari 2001 verlangen de financiers van vastgoed een beter inzicht in de kwaliteit van getaxeerd objecten als zekerheidstelling voor een hypothecaire financiering. Bijvoorbeeld van makelaars, taxateurs wordt onder meer verwacht dat zij informatie verstrekken over mogelijke bodemverontreiniging, de eventuele aanwezigheid van (olie) tanks en een aantal publiekrechtelijke aspecten zoals planologische ontwikkelingen, gebruiks- en verkoopbelemmerende bepalingen en aanschrijvingen op grond van de Woningwet. Bovendien dienen zij hun informatiebron te vermelden.

In Enschede is hiervoor sinds 1 augustus 2001 een verklaring bestemming en gebruik beschikbaar. Deze verklaring bestaat uit twee delen, welke ook afzonderlijk af te nemen zijn: een Planologische verklaring en een Milieutechnische verklaring.

Apart kosten de Planologische of de Milieutechnische verklaringen € 88,05 in 2018. De gehele verklaring kost € 125,45 in 2018.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.