Welstand

Bouwwerken en reclames dienen volgens de wet te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Stadsbouwmeesters beoordelen deze welstand. De Stadsbouwmeesters beoordelen uw plannen tijdens het welstandspreekuur en /of geven u gerichte adviezen.

Waarvoor kan ik op het spreekuur terecht?
Voordat u een aanvraag omgevings- of reclamevergunning indient kunt u advies vragen over uw (bouw)plannen. U heeft dan waarschijnlijk nog geen kosten gemaakt, zodat een eventuele bijstelling van uw plannen nog goed mogelijk is.
U bespaart tijd in de vergunningprocedure als u al in een vroeg stadium overlegt met een Stadsbouwmeester.

Hoe gaat het te werk?
In Enschede werken twee Stadsbouwmeesters. Zij adviseren gemeente en burgers op basis van de Welstandsnota of geldende beeldkwaliteitsplannen. Daarbij adviseren ze of de plannen voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Verder of het bouwwerk stedenbouwkundig in zijn omgeving past en of bijvoorbeeld gebruikte materialen en toe te passen kleuren in de omgeving aanvaardbaar zijn.
De Stadsbouwmeester geven advies over de plannen in hun toegewezen beeldregiegebieden. Enschede is namelijk opgedeeld in 2 gebieden:

  • Gebieden met een hoge beeldregie (b.v. het centrum, invalswegen)
  • Gebieden met een basis beeldregie

De stadsbouwmeesters houden elke dinsdagochtend spreekuur in het stadskantoor aan de Hengelosestraat 51:

  • van 09:30 tot 10:30 uur voor basis beeldregiegebieden;
  • van 10.30 tot 11.30 uur voor hoge beeldregiegebieden.

U krijgt gemiddeld vijftien minuten om uw plannen voor te leggen. Heeft u, omdat het een omvangrijk plan betreft, meer tijd nodig of is er op de betreffende dag geen tijd beschikbaar, neem dan contact op via het nummer 053-481 7100. Moet u een afspraak afzeggen neem ook dan contact op met bovenstaande telefoonnummer.

Is voor uw plan reguliere beeldregie van toepassing?
Om een afspraak te maken heeft u dit gegeven nodig. Volg onderstaande stappen om te bepalen onder welke beeldregie uw plan/locatie valt:

  • Stap 1: Ga naar de kaart van Enschede.
  • Stap 2: Vul in “adres /postcode+ huisnummer”.
  • Stap 3: Klik op de locatie op de kaart
  • Stap 4: Bepaal de beeldregie die van toepassing is
  • Stap 5: Maak de afspraak voor de betreffende beeldregie: klik hier voor het maken van een afspraak. Kies voor het thema 'Welstand - Stadsbouwmeester' en kies bij het product het beeldregie-gebied waarvoor u een afspraak wilt maken.

Klik hier om met stap 1 te beginnen.

Het advies van de stadsbouwmeester tijdens het spreekuur is gratis. Wordt de stadsbouwmeester door de gemeente ingeschakeld bij de beoordeling van een ingediend bouwplan of verzoek om reclamevergunning, dan kost dit advies wel geld. Dit wordt via de leges voor de bouwvergunning of de reclamevergunning doorberekend.

Let op dat u het volgende meeneemt
In verband met de korte tijd (15 minuten) is het gewenst dat u zoveel mogelijk materiaal meeneemt dat uw (bouw)plannen ondersteunt. Gedacht kan worden aan foto’s van de huidige situatie (ook van de omgeving), een tekening of schets van de gewenste situatie, voorbeelden van te gebruiken kleuren, enzovoort.
In gevallen waarin een beeldkwaliteitsplan een bepaalde kleur steen of dakpan voorschrijft, kunt u een monster daarvan meenemen en dit laten beoordelen. Ook na indiening van het plan bij de gemeente, is het verstandig om uw bouwtekeningen mee te nemen.

Wat doet de Stadsbouwmeester niet?
De Stadsbouwmeester maakt voor u geen ontwerpen. Men kan u voorbeelden laten zien en mogelijke suggesties geven voor de gewenste situatie, maar het echte tekenwerk moet u zelf (laten) doen.

Waarvoor kan ik er terecht?
Om te voorkomen dat u onverwacht met een negatief advies van de Stadsbouwmeester wordt geconfronteerd, kunt u al voor het indienen van een aanvraag omgevings- of reclamevergunning een oordeel over uw (bouw)plannen vragen. U heeft dan waarschijnlijk nog geen kosten gemaakt, zodat een eventuele bijstelling van uw plannen nog goed mogelijk is.

Verder kunt u altijd tijd besparen door al in een vroeg stadium met de Stadsbouwmeester te overleggen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.