Welstand

Bouwwerken en reclames dienen volgens de wet te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Stadsbouwmeesters beoordelen deze welstand. De Stadsbouwmeesters beoordelen uw plannen tijdens het welstandspreekuur en /of geven u gerichte adviezen.

Waarvoor kan ik op het spreekuur terecht?
Voordat u een aanvraag omgevings- of reclamevergunning indient kunt u advies vragen over uw (bouw)plannen. U heeft dan waarschijnlijk nog geen kosten gemaakt, zodat een eventuele bijstelling van uw plannen nog goed mogelijk is.
U bespaart tijd in de vergunningprocedure als u al in een vroeg stadium overlegt met een Stadsbouwmeester.

Hoe gaat het te werk?
In Enschede werken twee Stadsbouwmeesters. Zij adviseren gemeente en burgers op basis van de Welstandsnota of geldende beeldkwaliteitsplannen. Daarbij adviseren ze of de plannen voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Verder of het bouwwerk stedenbouwkundig in zijn omgeving past en of bijvoorbeeld gebruikte materialen en toe te passen kleuren in de omgeving aanvaardbaar zijn.
De Stadsbouwmeester geven advies over de plannen in hun toegewezen beeldregiegebieden. Enschede is namelijk opgedeeld in 2 gebieden:

  • Gebieden met een hoge beeldregie (b.v. het centrum, invalswegen)
  • Gebieden met een basis beeldregie