Welstandsnota

De één wil een huis of een bedrijf bouwen, de ander wil een winkel verbouwen of een dakkapel plaatsen. Mag dat zomaar?
Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen en wil weten of er een omgevingsvergunning nodig is, kan meer informatie vinden op omgevingsloket.nl. Wat kunt u op deze website doen?

  • u kunt een vergunningcheck doen;
  • u kunt de omgevingsvergunning aanvragen.

De wet stelt ook dat het uiterlijk en de plek van een gebouw niet in strijd mogen zijn met redelijke eisen van welstand. Welke eisen dit zijn, heeft de gemeente vastgesteld in de welstandsnota. Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming aan de gemeente te vragen.
Voor vergunningplichtige bouwwerken is de welstandstoets een onderdeel van de vergunningsprocedure. Daarbij is het doel u zoveel mogelijk vrijheid te geven uw bouwplannen uit te voeren en tegelijkertijd de stad haar eigen karakter te laten houden en, waar dat gewenst is, die te versterken. Het gaat dus om een goede balans tussen individueel en algemeen belang.