Monument

De gemeente Enschede heeft op dit moment 118 Rijks- en 162 gemeentelijke monumenten. Er is één voorbeschermd Stadsgezicht. Samen met andere historische elementen vertellen zij het verhaal van de geschiedenis van Enschede en dragen zij bij aan de identiteit van de stad. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan zodat ook volgende generaties daar in de toekomst van kunnen genieten.

De gemeente Enschede heeft een Monumentenloket. Vragen over monumenten en cultureel erfgoed kunt u stellen aan monumentenloket@enschede.nl of via het algemene telefoonnummer: 14053.

Monumenten en duurzaamheid

Veel eigenaren willen energiebesparende maatregelen in hun historische pand. Dat zal altijd moeten via maatwerk want standaardoplossingen zijn er niet voor monumentale panden. Belangrijk is dat de monumentale waarde van het pand gerespecteerd wordt. Hoe doe je dat? Welke mogelijkheden zijn er en wat leveren ze op? En wat zijn de risico’s? Wie kan u goed van advies dienen? U kunt hier op weg geholpen worden.