Beschermde monumenten

Wat is een beschermd monument?
Er zijn 2 soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten. Deze zijn via een aanwijzingsbesluit van de minister aangewezen als monument op grond van de Monumentenwet.
  • Gemeentelijke monumenten. Deze zijn  aangewezen door B&W van Enschede op grond van de Enschedese monumentenverordening.

Een onroerend goed kan zijn aangewezen als monument omdat het  een bijzondere architectuur heeft, zeldzaam is of omdat het kenmerkend is voor een bepaalde periode in de geschiedenis. Ook kan het zijn dat het een bijzondere plaats inneemt in het werk van een architect. Monumenten zijn er in alle soorten en maten. Het kan gaan om een enkele grenssteen maar het kan ook een compleet gebouwencomplex zijn.

Bij een aanwijzingsbesluit hoort een redengevende omschrijving. Daarin staan de monumentale waarden van het onroerend goed beschreven. Bij de gemeente zijn deze beschrijvingen in te zien. U kunt deze ook kosteloos digitaal opvragen via monumentenloket@enschede.nl

Voor Rijksmonumenten kunt u de redengevende omschrijvingen ook vinden via het Monumentenregister.

Als u twijfelt of iets al of niet beschermd is, is het belangrijk te overleggen met de gemeente: monumentenloket@enschede.nl of via tel nr.14053.