Monumentenlijst

Monumentenlijst
Op de monumentenlijst van de gemeente Enschede (pdf) staan alle Rijks- en gemeentelijke monumenten in Enschede met daarbij een korte omschrijving van het onroerende goed.

De Rijksmonumenten in Enschede staan ook in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Naast gebouwde monumenten zijn er ook archeologische monumenten. Informatie daarover vindt u hier.

De gemeente Enschede heeft een Monumentenloket. Informatie hierover is te vinden op deze website. Vragen over monumenten en cultureel erfgoed kunt stellen aan monumentenloket@enschede.nl of via het algemene telefoonnummer: 14053.