Monumentenlijst

Monumentenlijst
Op de monumentenlijst van de gemeente Enschede (pdf) staan alle Rijks- en gemeentelijke monumenten in Enschede met daarbij een korte omschrijving van het onroerende goed.

De Rijksmonumenten in Enschede staan ook in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)