Een bouwplan indienen bij de gemeente, wat moet u weten?

Het kan zijn dat het plan dat u wilt uitvoeren vergunningsvrij is. Om te beoordelen of dat zo is kunt u een check uitvoeren op www.omgevingsloket.nl. Ook kunt u een afspraak maken bij de gemeente om uw plan voor te leggen bij de Publieksbalie in het Stadskantoor.

Als u een vergunning nodig heeft wordt uw plan onder meer getoetst aan het bestemmingsplan. Er zijn twee mogelijkheden: uw plan past in het bestemmingsplan of het past niet in het bestemmingsplan.

Hoe vindt u een bestemmingsplan?

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeente Enschede haar ruimtelijke plannen ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u een nadere toelichting op een bestemmingsplan, dan kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken via 14053.