Duurzaamheid

Terug naar stappenplan

Niet doorschuiven maar nu aanpakken in alle facetten. En wat draagt uw plan bij aan een duurzaam Enschede?

PDFActieplan_Duurzaamheid.pdf

Kompasonderdeel: Duurzaamheid

Kompasonderdeel: Duurzaamheid

Uitgeschreven tekst van de afbeelding

Het initiatief: 

  • is innovatief (proces en/of product) 
  • leidt tot hergebruik van grondstoffen 
  • draagt bij aan diversiteit van planten en dieren 
  • is energieneutraal (nieuwbouw) of labelsprong (bestaande bouw) 
  • economische groei zonder nadelige gevolgen voor natuur, milieu en grondstoffen 
  • houdt rekening met gevolgen klimaat verandering (wateroverlast en hittestress) 
  • draagt bij aan duurzame mobiliteit