Potentie

Terug naar stappenplan

De onderstaande punten helpen u een helder plan te maken. Zo kunnen we bij de gemeente
goed begrijpen wat uw ideeën zijn. Uw plan hoeft niet een tot op punten en komma’s
uitgewerkt plan te zijn. De gemeente beslist namelijk eerst op hoofdlijnen. Dat bespaart u
veel tijd en voorkomt dat u overbodige kosten maakt, omdat de kans ook nog aanwezig is dat het plan afgewezen wordt. Met behulp van deze informatie maakt
de gemeente een onderbouwde afweging.

Maak uw plan specifiek

Welke functie/bestemming (bijvoorbeeld bedrijf, woning, of recreatie) heeft de locatie nu en wat voor functie/bestemming krijgt de locatie in uw plan? 

 • Is de ontwikkeling voor uzelf of voor een bepaalde doelgroep
 • Leg in enkele zinnen de basis van uw plan uit

Maak de omvang van uw plan duidelijk en meetbaar

 • U maakt een globale tekening op schaal die een indicatie van de omvang en de massa geeft
 • Geef aan welke aantallen en oppervlaktes woningen het betreft of metrages commerciële ruimtes
 • U geeft een beeld van de omvang van de investering en of u deze zelf draagt of dat hier andere partijen bij helpen

Maak duidelijk hoe de omgeving tegenover uw plan staat en hoe haalbaar het is 

 • U geeft aan op welke manier u uw omgeving informeert
 • U heeft al eens omwonenden gevraagd hoe zij tegenover uw eerste idee staan
 • U heeft met grondeigenaren en gebruikers gesproken die noodzakelijk zijn bij uw plan
 • U geeft aan of en welke voor- of tegenstand u verwacht en hoe u met eventuele conflicten in uw omgeving omgaat
 • U kunt de financiering van uw plan globaal beschrijven (bijvoorbeeld. terugverdientijd of verdienmodel)

Kompasonderdeel: Potentie

Kompasonderdeel: Potentie

Uitgeschreven tekst van de afbeelding

Het initiatief:

 • heeft draagvlak
 • initiatiefnemer is draagkrachtig
 • heeft sluitende business case
 • initiatiefnemer heeft goede referenties
 • gaat niet ten koste van ander aanbod of initiatieven
 • risico's voor de gemeente zijn af te dekken middels een anterieure overeenkomst
 • is concreet