Wonen

Terug naar stappenplan

De woonambitie:

Alle inwoners de duurzame woning bieden die het best past bij zijn of haar levensstijl. De  wensen van de woonconsument zijn leidend. Partners wordt gevraagd dit mogelijk te maken en de gemeente zorgt voor de kaders. 

Kompasonderdeel: Wonen

Kompasonderdeel: Wonen

Uitgeschreven tekst van de afbeelding

Het initiatief:

  • prioriteit bij de gebieden Centrum, Spoorzone en Stadsweide 
  • past binnen regionale behoefteraming 
  • maakt wooncarrière in wijk mogelijk 
  • biedt woonconsument invloed en keuzevrijheid 
  • leidt tot gedifferentieerde woningvoorraad en gaat eenzijdigheid tegen 
  • past bij leefstijl bewoners (Motivaction) 
  • is levensloopgeschikt