Melding mobiel breken van puin

Als u bouw- en sloopafval wilt bewerken met een mobiele puinbreker dan moet u voldoen aan de bepalingen van het Besluit Mobiel Breken van Bouw en Sloopafval. Onder bouw- en sloopafval wordt verstaan: steenachtige bedrijfsafvalstoffen afkomstig van het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken. Het Besluit kunt u vinden op www.overheid.nl

U dient het gebruik van een mobiele puinbreker minimaal 15 werkdagen vóórdat u wilt beginnen melden bij de gemeente Enschede, afdeling Vergunningen.

U kunt hiervoor digitaal een melding indienen.