Onzelfstandige bewoning

Heeft u een kamerverhuurpand? Bekijk dan het overzicht van legale kamerverhuurpanden in Enschede. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle legale kamerverhuurpanden in Enschede hierop staan.

Als u eigenaar bent van een pand en u wilt het pand gaan gebruiken voor onzelfstandige bewoning, ook wel kamergewijze verhuur genoemd, dan is dat alleen toegestaan als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft.

Wat is onzelfstandige bewoning?

In een pand waar sprake is van onzelfstandige bewoning is er een gezamenlijk gebruik van kook- en wasgelegenheid en/of toilet en in de meeste gevallen een gezamenlijke toegang.

Er is geen sprake van onzelfstandige bewoning indien een pand wordt verdeeld in meerdere zelfstandige wooneenheden. Hiervoor moet een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden aangevraagd (voor verbouw naar studio’s).

Kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Ons college heeft  in 2019 besloten de mogelijkheden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwe kamerverhuurpanden tijdelijk te beperken.

Tot 1 december 2021 wordt slechts een omgevingsvergunning voor onzelfstandige bewoning verleend indien:

  • Sprake is van een sociale huurwoning
  • Het kamerverhuurpand past binnen de prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt
  • De kamerverhuur geen negatieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat in de directe omgeving.