Aanlegvergunning

Vanaf 1 oktober 2010 bestaat deze vergunning niet meer. Deze vergunning is vervangen door een omgevingsvergunning voor diverse activiteiten. Dit zijn onder andere bouwen, slopen, kappen, aanleggen, milieu, inrit etc.
Wilt u weten of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig heeft dan kunt u een vergunningcheck invullen op www.omgevingsloket.nl.

Via dit omgevingsloket kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen.
Als u meer informatie over de omgevingsvergunning wilt weten, kijk dan op www.rijksoverheid.nl.

Werkzaamheden melden
Als u werkzaamheden wilt melden, zoals bijvoorbeeld het starten van de aanleg van een inrit kunt u dit digitaal doen. U kunt hiervoor gebruik maken van  'melding indienen' (opent in nieuw venster).

Onderzoek naar kwaliteit dienstverlening onder de Omgevingswet.

Uw mening helpt ons bij de invoering van nieuwe wetgeving en het verbeteren van de dienstverlening

De komende  jaren verandert de wetgeving op het gebied van de (leef)omgeving. Door deze verandering moet het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding eenvoudiger, duidelijker en gemakkelijker worden. 
U kunt ons daarbij helpen door mee te doen met dit onderzoek

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.