Aardgasleidingen

Bijna iedereen in Enschede is aangesloten op aardgas. Dat aardgas wordt naar de huizen, bedrijven, etc. getransporteerd door ondergrondse leidingen. Die leidingen lopen her en der door de stad. De gasleiding die naar uw huis of bedrijf loopt is maar heel klein. Al die kleine leidingen komen samen in dikkere leidingen, de zogenaamde hoofdleidingen. Deze hoofdleidingen hebben een doorsnede van ongeveer 70 centimeter en bovendien ook een grotere druk dan de kleine leidingen die naar uw woning of bedrijf lopen. U kunt zich voorstellen dat er ongelukken kunnen gebeuren als gasleidingen knappen of gaan lekken. Bij kleine leidingen zijn de gevolgen meestal nog niet zo groot. Het gevaar is natuurlijk het grootst bij de grote leidingen.
Daarom zijn er voor alle grotere gasleidingen (dat zijn leidingen met een doorsnede vanaf ongeveer 5 centimeter en een gasdruk van 20 bar of meer) veiligheidsafstanden vastgesteld. Die afstanden verschillen per leiding: in het algemeen geldt dat hoe dikker de leiding, hoe groter de afstand. Bij het maken van plannen, bijvoorbeeld plannen om een woonwijk te bouwen, moet met die afstanden rekening worden gehouden.

De veiligheidsafstanden voor gasleidingen zijn onderverdeeld in bebouwingsafstanden en toetsingsafstanden.

De bebouwingsafstand, dat is de afstand tot woningen, tot recreatieterreinen, tot industrieterreinen en tot “bijzondere objecten”, is als volgt:

  Gasdruk in bar
Doorsnede van de gasleiding (in millimeter) 20-50 bar 50-80 bar 80-110 bar
50 mm 4 meter 5 meter 5 meter
100 mm 4 meter 5 meter  7 meter
150 mm 4 meter 5 meter  7 meter
200 mm 7 meter 8 meter  10 meter
250 mm 9 meter 10 meter  14 meter
300 mm 14 meter 17 meter  20 meter
350 mm 17 meter 20 meter 25 meter
400 mm 20 meter 20 meter 25 meter
450 mm afstand wordt bepaald in overleg tussen betrokken partijen 20 meter 25 meter
600 mm afstand wordt bepaald in overleg tussen betrokken partijen 25 meter 25 meter

 

De toetsingafstanden zijn als volgt:

 

  Gasdruk in bar
Doorsnede van de gasleiding (in millimeter) 20-50 bar 50-80 bar 80-110 bar
50 mm 20 meter 20 meter 20 meter
100 mm 20 meter 20 meter 25 meter
150 mm 20 meter 25 meter 30 meter
200 mm 20 meter 30 meter  40 meter
250 mm 25 meter 35 meter  45 meter
300 mm 30 meter 40 meter  50 meter
350 mm 35 meter 50 meter 60 meter
400 mm 40 meter 55 meter 70 meter
450 mm 45 meter 60 meter 75 meter
600 mm 60 meter 80 meter 95 meter

 

 

De toetsingsafstanden zijn afstanden waarnaar je moet streven. Je mag wel binnen de toetsingsafstand bouwen, maar dan moet je dat goed onderbouwen. In het algemeen mag nooit binnen de bebouwingsafstand van een leiding worden gebouwd. In Enschede werken we meestal met de toetsingsafstand.

De gemeente zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met de veiligheidsafstanden. Dat doet de gemeente door bij elk plan na te gaan of het plan voldoende afstand houdt tot aardgasleidingen. Als er een plan voor bijvoorbeeld een woonwijk of een industrieterrein gemaakt wordt, dan wordt er eerst een kaart gemaakt waarop alle belemmeringen voor de woonwijk zijn ingetekend. Ook de aardgasleidingen met de veiligheidsafstanden staan daar op. Binnen de veiligheidsafstand kunnen dan geen woningen of bedrijven worden gebouwd.
Als er bijvoorbeeld een bouwvergunning wordt aangevraagd dan wordt door de gemeente gekeken of het nieuwbouwhuis of het bedrijf buiten de veiligheidsafstand ligt. Als het huis binnen de veiligheidafstand ligt dan kan het daar niet worden gebouwd en krijgt de indiener van het plan geen bouwvergunning.

Wat mag wel en wat mag niet?
Binnen de bebouwingsafstanden kunnen geen woningen, bedrijfsgebouwen enzovoorts worden gebouwd. Binnen de toetsingsafstand kunnen alleen bij hoge uitzondering woningen of bedrijfsgebouwen worden gebouwd. Het gemeentebestuur moet hierover dan een besluit nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adeling Techniek & Advies van het cluster Bouwen en Milieu, telefoonnummer 053 - 481 58 58.