Brandveilig gebruik

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012, hoofdstukken 6 en 7. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) nodig.

Zowel een aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik als een gebruiksmelding kan online via het Omgevingsloket worden gedaan.

Doe eerst de vergunningencheck om te zien of u echt omgevingsvergunning dient aan te vragen of een melding brandveilig gebruik moet doen. Kies hierbij voor ‘Bouwwerk brandveilig gebruiken’ en dien vervolgens de aanvraag of de melding digitaal in bij het bevoegd gezag (instantie die vergunning verleend of besluit neemt), inclusief de bijbehorende gegevens.

Sinds 1 oktober 2010 valt de gebruiksvergunning als activiteit brandveilig gebruik onder de omgevingsvergunning. De melding brandveilig gebruik is ongewijzigd. Om een bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken worden nadere eisen gesteld. Deze dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Voor risicovolle vormen van gebruik is een vergunning nodig. Hierbij moet u denken aan een hotel, ziekenhuis, gevangenis, basisschool, kinderdagverblijf, dagverblijf voor gehandicapte mensen en nachtverblijf in het kader van verzorging.

Een melding brandveilig gebruik (gebruiksmelding) is verplicht als in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn (geldt niet voor woningen en woongebouwen) en bij kamerverhuur.

Een uitgebreide toelichting vindt u in het Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik.