Sloopvergunning /-melding

U wilt iets slopen. Gaat het om asbest? Of is het bouw- en sloopafval 10 m3 of meer? Dan moet u dat altijd melden bij de gemeente. In bepaalde gevallen moet u ook een vergunning aanvragen. Kijk daarvoor onder het tabblad ‘Voorwaarden’.

Asbest

Asbest kan gevaarlijk zijn! Let goed op of u het asbest wel zelf mag verwijderen. Misschien moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Zelf verwijderen: maximaal 35 m2 platen of tegels

Als particulier mag u alleen deze materialen zelf, éénmalig, verwijderen:

 • Maximaal 35 m2 geschroefde hechtgebonden  asbesthoudende platen (bijvoorbeeld golfplaten op schuurtjes, dierenhokken, etc.).
 • Maximaal 35 m2 asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking.

Dit moet u dus altijd vooraf melden bij de gemeente.

Door een bedrijf laten verwijderen: al het overige

Alle overige asbesthoudende toepassingen en grotere hoeveelheden, moet u door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf laten verwijderen. Benader een asbestsaneringsbedrijf of een asbestinventarisatiebureau voor de te nemen stappen. Zij kunnen u ook helpen met de melding.

Melden sloopactiviteit
U bent verplicht uw sloopwerkzaamheden minimaal 4 weken van tevoren te melden.

Melden startdatum sloopwerkzaamheden
U bent verplicht de start van uw sloopwerkzaamheden minimaal 2 werkdagen van tevoren te melden bij de gemeente.

U kunt hiervoor digitaal een melding indienen.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via www.enschede.nl/contact. Op werkdagen kunt u ons tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer (053) 481 7100.

U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek bij de publieksbalie in het Stadskantoor.

Ik wil voor het aanvragen van een product een afspraak maken

Afspraak maken

Sloopmelding
Aan een sloopmelding zijn geen legeskosten verbonden.

Omgevingsvergunning, activiteit Sloop
Voor een omgevingsvergunning moet u leges betalen. De kosten zijn € 183,75.

Een sloopmelding is verplicht als:

 • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden;
 • de hoeveelheid vrijgekomen bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

Is hier in uw situatie geen sprake van? Dan hoeft u uw werkzaamheden niet te melden.

Geldt dit wel voor u, dan moet u uw sloopmelding minimaal 4 weken voordat u begint doorgeven.

In een beperkt aantal gevallen is de meldingstermijn 5 werkdagen:

 • Na een calamiteit (bijv. afbranding, instorting);
 • In geval van reparatie- of mutatieonderhoud. (Mutatieonderhoud is noodzakelijk onderhoud voordat de woning opnieuw verhuurd wordt);
 • Voor particulieren die zelf asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen. Per kadastraal perceel mag het maximaal 35 m2 zijn.
  - Het betreft in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin asbestvezels hechtgebonden zijn (stevig verankerd in het dragermateriaal).
  - Asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Kijkt u bij 'Online regelen' hoe u de sloopactiviteit meldt.

Een omgevingsvergunning, activiteit Sloop is in ieder geval verplicht als het gaat om:

 • monumentale panden;
 • beschermde panden. Panden die geen monument zijn, maar via het bestemmingsplan de status beschermd pand hebben gekregen;
 • panden in beschermde stads- of dorpsgezichten

Een omgevingsvergunning kunt u alleen digitaal aanvragen. U doet dit via www.omgevingsloket.nl.

Let op: zonder vergunning mag u niet starten met de sloopwerkzaamheden. Vraagt u dit minimaal 8 weken van tevoren aan.

Vergunningcheck
Doet u eerst een vergunningcheck om te controleren wat voor uw situatie nodig is. U doet dit op de site www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u uw sloopactiviteit ook aanmelden of een vergunning aanvragen. Voordat u start met uw sloopwerkzaamheden, moet u dit melden bij de gemeente. Kijkt u bij 'online regelen' hoe u de start van de sloopwerkzaamheden meldt.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op: www.omgevingsloket.nl.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.