Burenrecht

Burenrecht staat in het Nieuw Burgerlijk Wetboek en is geen dwingend, maar regelend recht. Dat wil zeggen dat er in principe vanaf mag worden geweken. Het is dus toegestaan dat u met uw buren iets anders overeenkomt, maar er zijn wel beperkingen. U moet zich bijvoorbeeld houden aan gemeentelijke beperkingen. In de meeste gevallen kunnen huurders van woningen geen afspraken maken met de buren, dit kan alleen door eigenaren gebeuren.