Burenrecht

Burenrecht staat in het Nieuw Burgerlijk Wetboek en is geen dwingend, maar regelend recht. Dat wil zeggen dat er in principe vanaf mag worden geweken. Het is dus toegestaan dat u met uw buren iets anders overeenkomt, maar er zijn wel beperkingen. U moet zich bijvoorbeeld houden aan gemeentelijke beperkingen. In de meeste gevallen kunnen huurders van woningen geen afspraken maken met de buren, dit kan alleen door eigenaren gebeuren.

Wat kan wel en wat kan niet?
Buren mogen elkaar geen hinder toebrengen op een manier die aangemerkt kan worden als een onrechtmatige daad. Voorbeelden hiervan zijn: rumoer, trillingen, stank, rook of gassen.

Waar kan ik terecht?
U kunt uw vraag over burenrecht stellen bij de afdeling Publieksdienstverlening in het stadskantoor, Hengelosestraat 51. U kunt ook contact opnemen met de Jurofoon. Dit kan elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. U krijgt dan een jurist aan de telefoon die meteen kan helpen. Daarnaast kunt u buiten kantooruren uw vraag inspreken via een voice-response-systeem. U krijgt dan een nummer en kunt later terugbellen voor het antwoord op uw vraag. Het telefoonnummer is: 0900-1411 (EUR 0,68 per minuut).

Wat moet ik doen als?

Ik een klacht over de buren heb?

 • Neem contact op met de buren om het probleem op te lossen;
 • Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met de politie om het probleem te helpen oplossen;
 • Indien beide niet tot resultaat leiden kunt u, als u in een huurhuis woont, contact opnemen met uw woningbouwvereniging.

Ik onenigheid met de buren over de grenslijn heb?
Bij het kadaster in Zwolle kunt u informatie vragen over de grenzen van uw perceel. U kunt een kopie van het veldwerk opvragen en proberen dit te lezen en zelf de grens uit te zetten. De kosten hiervan bedragen € 12,71 per grens. Het adres is: Kadaster Directie Oost, Postbus 7005, 8007 HA Zwolle. Het telefoonnummer is: 038 - 469 56 66.
Ook is het mogelijk om de grenzen door het kadaster te laten uitzetten. Als een van de partijen het niet eens is met de vastgestelde grenzen, dan is het mogelijk om daarna de rechter te verzoeken om een grensvaststelling. Denk eraan dat aan beide handelingen kosten zijn verbonden. In geval van onzekerheid geldt niet het wettelijk vermoeden dat degene die zich als eigenaar gedraagt ook de eigenaar is. De rechter kan, afhankelijk van de omstandigheid de grond in gelijkwaardige of ongelijkwaardige delen onder de partijen verdelen.

Er vruchten van de boom op mijn erf liggen?
Vruchten die van een boom van de buren op uw erf vallen, mag u volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek houden.

De auto van de buren voor mijn deur staat?
Dit probleem moet u in eerste instantie zelf met uw buren oplossen. Mocht u er met uw buren niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de politie om het probleem te helpen oplossen.

Ik wil bouwen met uitzicht op erf buren?
Het is niet toegestaan om binnen twee meter van de erfgrens een venster, muuropening of balkon te bouwen met direct uitzicht op het erf van de buren. Dit mag alleen in de volgende gevallen:

 • Binnen twee meter van de erfgrens als het raam niet kan worden geopend en de ruit niet doorzichtig is;
 • Als u toestemming hebt van uw buren, bij voorkeur schriftelijk vastgelegd bij de notaris in de vorm van een erfdienstbaarheid, zodat de volgende buren niet kunnen sommeren het raam te verwijderen;
 • Als het erf van de buurman een openbare weg of openbaar water is;
 • Als zich tussen de erven een openbare weg of water bevindt;
 • Als het uitzicht niet verder reikt dan tot een muur die zich binnen twee meter van het venster of balkon bevindt. Ook nadat de muur is gesloopt kunnen de buren geen bezwaar maken;
 • Als het een venster is dat haaks op de erfafscheiding staat. Het moet dan wel minimaal 50 centimeter van de erfafscheiding zijn aangebracht. Dit geldt niet als het om een erfgrens gaat met de openbare weg of openbaar vaarwater.

Verwaarlozing van zaken door de buren plaatsvindt?

 • Dit probleem moet u in eerste instantie zelf met uw buren oplossen;
 • Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met de politie om het probleem te helpen oplossen;
 • Als beide niet tot resultaat leiden kunt u (als het om een huurhuis gaat) contact opnemen met uw woningbouwvereniging;.
 • In het uiterste geval kunt u naar de rechter stappen om een uitspraak te laten doen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.