Erfafscheiding

Erfafscheiding of erfafsluiting is de begrenzing van het erf in de vorm van een heg of hek.