Geschillen over erfbegrenzing

Over grenzen tussen erven kunnen geschillen ontstaan. U vindt hier informatie over wat u in zo'n situatie kunt doen.

Wat moet ik doen als ik de erfgrens wil bepalen?
Als u niet weet waar de erfgrens ligt, dan kunt u contact opnemen met de verkoper of met het Kadaster in Zwolle.
Deze laatste instantie brengt voor het uitzetten van de grens kosten in rekening.

Verschilt u met uw buren van mening over de juiste plaats van de perceelsgrens dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen nog eens aan te geven. Een beslissing van het Kadaster is slechts een vaststelling van de grens aan de hand van de gegevens die bij het Kadaster bekend zijn.
Zowel u als uw buren kunnen zich beroepen op verjaring en de uitgezette lijn aanvechten. Daarover moet dan de rechter een uitspraak doen. Het is aan te raden om in zo'n geval contact op te nemen met de notaris, deze kan u adviseren of het verstandig is om naar een advocaat te gaan.

Wat moet ik doen als ik een grensgeschil heb bij het huren?
Is de scheiding een 'zuivere' verhuurgrens, dan gelden hiervoor geen specifieke regels. Als algemene richtlijn geldt dat de huurder het recht heeft om over het ongestoorde woongenot van het gehuurde te beschikken. Wordt door de buren inbreuk gemaakt op dit recht, dan moet de huurder zich tot de verhuurder wenden.

Als het probleem opgelost kan worden door het aanbrengen van een erfafsluiting, dan zal de huurder die op eigen kosten moeten plaatsen. Daarnaast kan de huurder bomen en heggen planten, op de vereiste afstand tot de huurgrens. Deze planten en/of de schutting mogen bij het einde van de huur meegenomen worden.

Huurders zullen bij een geschil eerst moeten proberen dit op te lossen aan de hand van het huurcontract. In de meeste gevallen staan daarin alle regels opgenomen over de hoogte van de erfafscheidingen, de soort van erfafscheidingen enz. Huurders kunnen ook contact opnemen met de eigenaar van het huis en vragen of deze namens hen de zaak wil oplossen.

In sommige gevallen blijft er maar een ding over: een rechtszaak (civiele procedure). Het is in de praktijk wenselijker om te proberen de problemen met elkaar op te lossen.

Wat moet ik doen als ik een gerechtelijke procedure wil starten?
In de praktijk is het vanwege de kosten vaak niet aan te bevelen om een procedure te starten met als inzet de hoogte of de verplaatsing van een erfafsluiting. U kunt in alle gevallen beter eerst door overleg of op een andere manier proberen uw doel te bereiken. Als u desondanks privaatrechtelijke stappen wilt ondernemen, kunt u het beste naar het Bureau voor Rechtshulp stappen.

Bij geschillen of onduidelijkheid over de erfgrens is het aan te raden om eerst de precieze erfgrens te bepalen. Het Kadaster, Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle, kan hierbij helpen.