Huurgeschillen

Wanneer u het niet eens bent met uw verhuurder over uw huur of de voorgestelde huurverhoging kan de huurcommissie u helpen. De redelijkheid van de overeengekomen huurprijs en de voorgestelde huurprijswijzigingen kunnen namelijk worden getoetst door de huurcommissie.