Kamerverhuur

Van kamerverhuur is sprake als u een kamer verhuurt aan iemand. Kamers worden veelal gehuurd door studenten- en/of jongeren. U vindt hier informatie over de organisaties die u kunnen helpen bij studentenhuisvesting, jongerenhuisvesting en kamerbemiddeling.

Wilt u als eigenaar van een pand kamers (onder)verhuren, bijvoorbeeld aan studenten of bij gebruik als pension, dan moet u een vergunning aanvragen. Het pand moet u namelijk omzetten van zelfstandige bewoning naar onzelfstandige bewoning. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat op sommige plekken in de stad overlast ontstaat door kamerverhuur. Meer informatie hierover leest u bij 'Onzelfstandige bewoning'.

Voor een kamer in Enschede kunt u terecht bij de volgende instanties:

Roomspot
site: www.roomspot.nl

Student Union
Postadres: Bastille, kamer 332, Postbus 217, 7500 AG ENSCHEDE
Bezoekadres : Bastille, kamer 332, De Hems 20, 7522 NB ENSCHEDE
telefoon: 053 - 489 80 06
fax: 053 - 4984433
e-mail: studentunion@union.utwente.nl
site: su.utwente.nl
kamerbemiddelingssite: su.utwente.nl/kamers/

Stichting Jongerenhuisvesting Twente
Postadres: Postbus 781, 7500 AT ENSCHEDE
Lasondersingel 178, 7514 BX Enschede
telefoon: 053 - 4801740
fax : 053 - 4301490
e-mail: info@sjht.nl
site: www.sjht.nl